Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zróżnicowanie przedmiotu aktywności

Celem firmy jest w tym przypadku dążenie do podjęcia zupełnie nowych rodzajów działalności pozwalających zróżnicować przedmiot swej aktywności. Wymaga to bardzo często poszukiwania produktów znajdujących się w początkowej fazie cyklu życia. Są to bowiem produkty najbardziej obiecujące, a jednocześnie już sprawdzone rynkowo (udany test wejścia na rynek). Uzasadnieniem wyboru tej orientacji są:

– możliwość szybkiego rozwoju firmy, głównie drogą zewnętrzną (fuzja lub przejęcie innej firmy, np. drogą stworzenia różnej formy spółek),

– lepsze rozłożenie ryzyka działalności, wzmocnienie bezpieczeństwa firmy,

– tworzenie warunków dla mobilności kapitału (transfer kapitału z danej branży do innej w celu zapewnienia mu większej rentowności).

Strategia dywersyfikacji z cechami konglomeratu rozwinęła się głównie w USA w latach 1970-1980. Jest to strategia najbardziej złożona i najbardziej ryzykowna, choć może być bardzo opłacalna. W Polsce możliwość jej stosowania występuje głównie w firmach o charakterze holdingów. Podstawowe pytania, na które menedżer musi sobie odpowiedzieć to:

– Czy istnieją nowe i nie znane jeszcze firmie dziedziny działalności, które mogłyby stanowić dla niej przyszłościowy przedmiot działalności?

– Czy istnieją małe i średnie firmy, które można by przejąć lub dokonać z nimi fuzji (spółki) w celu uzyskania szybkiego dostępu do nowego przedmiotu działalności?

– Czy firma dysponuje wolnymi zasobami finansowymi wymaganymi do przejęcia innej firmy o poszukiwanym przedmiocie działalności?

– Czy firma jest zainteresowana poszerzaniem przedmiotu działalności poprzez znalezienie partnera zagranicznego lub innego wspólnika itd.?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.