Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Znajomość danej gałęzi przemysłu

Nawet obecnie wiele przypadków integracji pionowej można uznać za wynik samooszukiwania się lub błędnych przekonań. Najczęściej popełniany błąd sprowadza się do przeświadczenia, że można wyeliminować konkurencję, która zawadza na danym etapie procesu produkcyjego, poprzez uzyskanie zwierzchnictwa nad konkurentami. Można wymienić niektóre ze złudzeń rozpowszechnionych w kręgu zwolenników integracji pionowej: gałęzi przemysłu musi być dokonana na podstawie jej prawdziwych wartości. Wniosek ten dotyczy również rozpatrywanego zalecenia, wyjątkiem może być przypadek wprowadzenia zróżnicowania celem rozłożenia ryzyka.

Znajomość danej gałęzi przemysłu może być wykorzystana do uzyskania przewagi konkurencyjnej w procesie wykonywania operacji zgodnych lub przeciwnych z kierunkiem wytyczonym przez ciąg: surowce – produkt końcowy. Stwierdzenie to może być prawdziwe, wskazane jest jednak, aby domniemane korzyści zostały poddane wnikliwej analizie, pozwalającej stwierdzić czy wnioskowanie nie jest błędne.

Istnieje wiele przykładów uzyskania znacznej poprawy rentowności w wyniku rozbicia pionowo zintegrowanych struktur. Fakt ten stanowi możliwe do przyjęcia wyjaśnienie przyczyny powodującej, że działalność gospodarcza jako całość zmierza w kierunku zmniejszenia skali integracji. Producenci samochodów dysponujący własnymi liniami żeglugowymi nie dostarczają swoich wyrobów na rynki eksportowe po niższych cenach aniżeli ci, którzy korzystają z usług niezależnych przedsiębiorstw żeglugowych. Koszty wytworzenia skrzyń biegów w ich własnych zakładach nie są niższe niż u wyspecjalizowanych producentów skrzyń biegów. Lista takich porównań może być bardzo długa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.