Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

W zasadzie istnieją trzy drogi wzrostu przedsiębiorstwa:

– 1. Wzrost organiczny, który jest przedmiotem niniejszego hasła.

– 2. Przejęcie przedsiębiorstw lub jednostek organizacyjnych stanowiących część innych przedsiębiorstw.

– 3. Rozszerzenie działalności na nowe dziedziny gospodarcze (różnicowanie działalności).

Dla człowieka interesu zdolność do wzrostu organicznego stanowi zawsze świadectwo siły, ponieważ dowodzi to jego umiejętności w zakresie usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które rozwija się z powodzeniem wykorzystując jedynie własne zasoby, udowadnia, że może konkurować z innymi oraz, że klienci przedkładają ich wyroby nad produkty konkurentów. Należy zatem przyjąć założenie, że tempo wzrostu tego przedsiębiorstwa przekroczyło tempo wzrostu rynku, to zaś z kolei oznacza, że rozpatrywane przedsiębiorstwo powiększyło swój udział w rynku.

Jednakże kadry kierownicze firm uważają często proces wzrostu organicznego za zbyt wolny i podejmują próby jego przyśpieszenia drogą zakupu przedsiębiorstw. Jest to działalność obarczona ryzykiem, bowiem istnieją poważne przesłanki, że nie zakończy się ona sukcesem. Najistotniejszą sprawą, o której trzeba pamiętać przy rozpatrywaniu tych zagadnień, jest obserwacja, że ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia polegającego na przejęciu innej firmy gwałtownie wzrasta w przypadku, gdy nasze przedsiębiorstwo nie rozwija się. Możliwość rozwoju przedsiębiorstwa, potwierdzona przez wzrost organiczny różnego typu, stanowi cenną premię ubezpieczeniową uzyskiwaną w związku z przejęciem innych firm.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.