Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zakres funkcji szefów produktów lub szefów rynku

W organizacji tego typu decyzje strategiczne i plany marketingowe opracowywane są i kontrolowane wspólnie przez szefów produktów i przez szefów rynku. Każdy z nich kieruje się w swych decyzjach interesem firmy. Organizacja taka stwarza jednak swoiste zagrożenie w postaci „ociężałości” strukturalnej i ryzyko rozmycia odpowiedzialności pomiędzy szefami produktów i szefami rynków.

Zakres funkcji szefów produktów lub szefów rynku. Rola szefów produktów lub szefów rynków w większości przedsiębiorstw obejmuje trzy główne aspekty:

– 1) opracowywanie oraz kontrolę realizacji strategii i planów marketingowych,

– 2) koordynację pracy działów uczestniczących w realizacji planów marketingowych, tzn. działu sprzedaży, badań i rozwoju nowych produktów,

– 3) kontakty z partnerami zewnętrznymi, świadczącymi na rzecz firmy różnorodne usługi marketingowe, takimi jak: agencje reklamowe oraz promocyjne, firmy projektujące opakowania, biura projektowe itp.

Szef produktu w trakcie wykonywania powierzonych mu zadań wypełnia szereg funkcji wymagających utrzymania kontaktów z innymi partnerami (rys. 7).

Opracowywanie oraz wdrażanie strategii i planów marketingowych. Szefowie produktów są przede wszystkim odpowiedzialni za opracowywanie strategii i planów marketingowych powierzonych im produktów. W większości przedsiębiorstw nie mają oni jednak pełnych uprawnień decyzyjnych. Ich funkcja sprowadza się zwykle do rekomendacji różnych rozwiązań, które następnie dopiero poddawane są ocenie zwierzchnika, czyli dyrektora marketingu.

Z chwilą przyjęcia danej strategii i planów marketingowych szef produktu zobowiązany jest do nadzoru i kontroli ich realizacji. W trakcie nadzoru szef produktu wykorzystuje różne informacje wewnętrzne lub zewnętrzne, takie jak: dane na temat sprzedaży, dostarczone przez księgowość, informacje dotyczące efektów działania zespołu sprzedawców, wyniki zebrane drogą badań panelowych oraz ankietowych.

W przypadku zarejestrowania odchylenia między rzeczywistym poziomem obrotu i przyjętymi założeniami, zadaniem szefa produktu jest zaproponowanie swym przełożonym wprowadzenia działań korekcyjnych dotyczących różnych elementów marketingu mix, tj. produktu gotowego, opakowania, ceny, dystrybucji, reklamy, promocji itp. Szefowie produktów są uprawnieni wyłącznie do prezentacji pewnych rozwiązań, nie mają natomiast żadnych bezpośrednich upoważnień do podejmowania decyzji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.