Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zagadnienie „kursu giełdowego”

Zagadnienie „kursu giełdowego” wiąże się również z rozróżnieniem na akcje i obligacje. Kurs obligacji jest związany ze stopą procentową długoterminową istniejącą na rynku giełdowym. Obligacja jest wierzytelnością, która zapewnia dochód i w której znajduje się także cena wykupu. Jeśli stopa procentowa wzrasta po emisji obligacji, to kurs obligacji spada w taki sposób, że stopa aktuarialna wykazuje tendencję do zbieżności z rynkową stopą procentową. Warto, by menedżer stale o tym pamiętał!

Ewolucja stopy procentowej kursu obligacji wywiera zawsze wpływ na kurs akcji. W tym właśnie punkcie pojawia się najbardziej spektakularny aspekt rynku giełdowego. Rynek obligacji polega na wymianie papierów wartościowych przedstawiających częściowy udział w pożyczce średnio- i długoterminowej puszczonej w obieg przez państwo, sektor publiczny lub sektor prywatny. Te obligacje są notowane w różnych kategoriach giełdowych, w zależności od typu emitenta (wystawcy).

Negocjowanie akcji pozostaje natomiast monopolem giełdy. Rynek akcji koncentruje się w giełdzie i dzieli się na dwie kategorie: transakcje o rozliczeniu miesięcznym i transakcje gotówkowe.

W aktualnym stanie rzeczy nie ma potrzeby dalszego zagłębiania się w analizę mechanizmów giełdowych. Na tym etapie pragnęlibyśmy jednak zainteresować menedżera celnym spostrzeżeniem Pierre’a CONSO: „Kurs giełdowy jest przede wszystkim wyrazem pewnej oceny. Nie jest on jedynie wyrazem czy rezultatem konfrontacji między popytem a podażą. Wyniki przedsiębiorstwa, jego obraz, zarządzanie, przewidywania czynione w odniesieniu do sektora, w którym się ono mieści, spodziewany rozwój – wszystko to składa się na dane, uwzględniane przez uczestników giełdy, a zwłaszcza analityków finansowych. Wśród tych istotnych czynników najważniejszą rolę odgrywa postawa przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa wyrażająca się głównie rzetelnością i jakością informacji .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.