Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Zaangażowanie jako wymiar psychologiczny cz. II

Ważny dla rozwoju teorii zaangażowania był również model Jarosa i współpracowników z 1993 roku. Wyróżnili oni trzy wymiary zaangażowania: afekty wny, kontynuacyjny i moralny. Aspekt afekty wny dotyczył emocjonalnego przywiązania pracownika do organizacji, aspekt moralny był uwewnętrznie- niem wartości, celów i norm organizacji, zaś aspekt kontynuacyjny wynikał z kosztów utraconych korzyści związanych z opuszczeniem organizacji .

Najbardziej znany model zaangażowania został opisany przez Meyera i współpracowników . Wyróżnili oni trzy rodzaje zaangażowania: afektywne, kontynuacyjne i normatywne. Zaangażowanie afektywne dotyczy emocjonalnego zaangażowania jednostki w działalność organizacji oraz wiary w jej cele i wartości. Ten typ zaangażowania prezentują pracownicy, którzy chcą pozostać w danej organizacji. Zaangażowanie kontynuacyjne wynika ze świadomości wysokich kosztów, związanych z opuszczeniem organizacji i wiąże się z poczuciem jednostki, że musi pozostać w danej firmie. Rozwija się ono wówczas, gdy człowiek ma świadomość, że może stracić posiadane korzyści oraz nie dostrzega alternatywnych możliwości działania. Zaangażowanie normatywne jest skutkiem poczucia zobowiązania i wynika z przekonania pracownika, że powinien w danej organizacji pozostać. Jest ono skutkiem interioryzacji (uwewnętrznienia i zaakceptowania) pewnych norm w wyniku procesu socjalizacji oraz wiąże się z potrzebą odwzajemnienia za otrzymane korzyści. Wymienione aspekty zaangażowania nie są rozłączne, co oznacza, że jednostka może doświadczać różnych form zaangażowania jednocześnie11. Meyer, Stanley, Herscovitch i Topolansky podkreślają, że różne składowe zaangażowania inaczej się kształtują i w różny sposób przejawiają w zachowaniach na rzecz organizacji. Konsekwencje zaangażowania organizacyjnego lub jego braku przejawiają się np. w zamiarze opuszczenia organizacji, częstości absencji, poziomie wykonania zadania, stresie odczuwanym przez pracownika, zachowaniach społecznych w organizacji oraz konflikcie zachodzącym między obowiązkami zawodowymi a rodzinnymi. Zdaniem tych badaczy, zaangażowanie organizacyjne wiąże się z satysfakcją z pracy, zaabsorbowaniem pracą oraz zaangażowaniem w profesję (wybrany zawód).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.