Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Wzrost pozycji menedżerów

Ten ogólny podział uprawnień i ról może się różnić, w zależności od wielkości przedsiębiorstw, formy spółki, tradycji itd. Niemniej we wszystkich przypadkach daje się zauważyć znaczącą rangę menedżerów. Zazwyczaj ich rzeczywista pozycja jest zdecydowanie wysoka. Może to wynikać z faktu, iż członkami rady nadzorczej w większości są także menedżerowie bądź że konstytuują ją osoby wspierające interesy kierownictwa. Wzrost jednak realnej władzy menedżerów jest następstwem przede wszystkim komplikowania się problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych organizacji i profesjonalizacją zarządzania. Źródłem władzy menedżerów jest więc – oprócz wykupu akcji – dostęp do informacji oraz kwalifikacje do prowadzenia przedsiębiorstwa.

We współczesnych przedsiębiorstwach kapitalistycznych ta rosnąca ranga kierownictwa znajduje odbicie w menedżerskim systemie zarządzania, kojarzonym z wysoką sprawnością i innowacyjnością działania. Charakterystycznymi cechami tego systemu, poza odgrywaniem decydującej roli przez menedżerów są:

– duża staranność w doborze kadr,

– otwarcie na czynniki otoczenia,

– stosowanie różnorodnych i dostosowanych do sytuacji metod i technik zarządzania,

– wykorzystanie elastycznych struktur organizacyjnych,

– tworzenie centrów zysków (profit centers) i kosztów (ekonomizacja),

– staranny pomiar efektów pracy i wiązanie ról z określonym wynagrodzeniem.

Wzrost pozycji menedżerów i przejmowanie przez nich władzy w korporacjach, które to fakty były dostrzegane już znacznie wcześniej (por. [58]), obecnie można uznać za zjawiska wyraźnie zarysowane [21, cz. 3]. W ostatnim okresie większą wagę przywiązuje się również do problemów społecznych, dostrzegając potrzebę zaangażowania pracowników w zarządzanie firmą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.