Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Wywiady swobodne indywidualne

Wywiad swobodny nieustrukturalizowany/ustrukturalizowany – ten typ wywiadów stosuje się w przypadku, gdy niewiele wiemy na temat badanego problemu lub też w ogóle nic nie wiemy. Wywiad obejmuje zazwyczaj jedynie kilka tematów, zagadnień potraktowanych w sposób bardzo ogólny, dlatego nie możemy mówić w jego przypadku o żadnym planie wywiadu, a jedynie o spisie ogólnych tematów, które mają skłonić badanego do dłuższych wypowiedzi. Ten rodzaj wywiadu ma wstępnie określić wszystkie możliwe aspekty badanego problemu. W miarę przeprowadzania kolejnych wywiadów spis tematów może się rozszerzać i przekształcać w pewien plan tematów wywiadu, w którym mogą pojawić się również tematy szczegółowe, a nawet określone wzory pytań. Mówimy wówczas o tzw. wywiadzie swobodnym ustrukturalizowanym lub wywiadzie swobodnym z rozwijaną listą pytań. Tematów nie powinno być więcej niż 5-6. Typowy wywiad swobodny nieustrukturalizowany trwa od 45 minut do 2 godzin i wymaga rejestracji magnetofonowej. Zapis wywiadu stanowi następnie podstawę do analizy treści. Wywiad swobodny ustrukturalizowany trwa od 30 minut do 1 godziny. Również wymaga rejestracji magnetofonowej, choć nie jest to warunek sine qua non. Zakres pogłębień tematycznych w przypadku obydwu rodzajów wywiadów zależy od badacza przeprowadzającego wywiad, jednak po wywiadzie ustrukturalizowanym jest zazwyczaj znacznie szerszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.