Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Wypalenie zawodowe jako efekt nienagrodzonego zaangażowania

Syndrom wypalenia zawodowego, pomimo że jest obszernie opisany w pracach badawczych , to – jak podają autorzy licznych opracowań, popartych badaniami – nie jest całkowicie poznany. Zjawisko wypalenia zawodowego zostało bowiem obszernie opisane pod względem pojawiających się syndromów i dynamiki ich narastania, natomiast samo pojęcie i kwalifikacja podawanych przez pacjenta objawów jest trudna do jednoznacznej diagnozy różnicowej, często może być włączona w rozpoznanie depresji egzogennej , czy też zespołu typowego dla zaburzeń uwarunkowanych stresem lub przeżytą traumą. Do najczęstszych, typowych objawów wypalenia zawodowego zalicza się m.in.: wyczerpanie emocjonalne z całym kolorytem towarzyszących objawów (takich, jak np. zniechęcenie, pesymizm, poczucie niezadowolenia i stałego napięcia wewnętrznego, balansowanie pomiędzy niepokojem a rozdrażnieniem), depersonalizację (czyli utratę podmiotowego stosunku do klientów i współpracowników – zarówno podwładnych jak i zwierzchników) oraz zaburzenia przystosowania się (objawiające się stopniową utratą umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów w pracy i w życiu codziennym). Ważne wydaje się być jednak udzielenia odpowiedzi na pytania: kiedy zaangażowanie przeradza się w wypalenie? jakie czynniki są odpowiedzialne za to, że entuzjazm przeistacza się w pesymizm, ukierunkowanie na realizację celu – w poczucie utraty możliwości podejmowania działań, a energiczna i silnie zmotywowana osoba wycofuje się z aktywności i unika kontaktów społecznych? jakie błędy zostają popełnione i jakie mechanizmy na to przyzwalają, aby taka sytuacja zaistniała?

Na postawione tak pytania współczesna psychologia i teoria zarządzania nie dają definitywnych odpowiedzi, wskazują jednak na pewne, zbadane empirycznie, czynniki prowokujące wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.