Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

WYPADEK PRZY PRACY

WYNAGRODZENIA: składniki pieniężne lub materialne będące zapłatą (nagrodą lub odszkodowaniem) w zamian za pracę.

WYPADEK PRZY PRACY: wypadek, który ma miejsce w czasie pracy lub w trakcie podróży z domu do miejsca pracy bądź z pracy do domu. W każdym przedsiębiorstwie oblicza się roczne wskaźniki wypadkowości i określa rodzaje w celu ustalenia stawek ubezbieczenia i działań zmierzających do ich eliminowania lub ograniczenia.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE: system zarządzania, w którym pracownicy są kierowani za pomocą konkretnych, mierzalnych celów, które się im proponuje lub które się z nimi negocjuje. Cele te są powiązane z systemem motywacji i mogą być przedmiotem okresowo dyskutowanej i modyfikowanej umowy.

ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE (UCZESTNICZĄCE): zbiór działań mających na celu stworzenie pracownikom możliwości podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności w procesie pracy. Ma ono sens tylko wtedy, gdy organizacja, podział zadań i technologia pozwalają przynajmniej na minimum samodzielności (autonomii). Jest skuteczne jedynie wtedy, gdy kadra kierownicza deleguje swoje uprawnienia kontrolne i oferuje rzeczywisty udział w podejmowaniu decyzji. Najbardziej znanymi metodami są tworzenie form swobodnego wyrażania opinii i rozwiązywania problemów (grupy dyskusyjne, koła jakości itp.). Mogą one zmierzać do doskonalenia strategii przedsiębiorstwa (projekt kierunków działalności, celów ekonomicznych i społecznych), kontroli procesu zarządzania (podejście nazywane jakością totalną) lub swobody w zakresie organizacji (grupy częściowo samodzielne – półautonomiczne).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.