Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

WYJAŚNIENIE KRZYWEJ UCZENIA SIĘ CZ. II

Równowaga siły roboczej i kapitału. W miarę rozwoju działalności gospodarczej równowaga między siłą roboczą i kapitałem może ulegać zmianie. Jeżeli przyjmiemy przykładowo, że place wzrastają, to może się okazać, że strumień pieniędzy przeznaczony na płace jest korzystniej skierować na inwestycje związane z robotyzacją. Taka sytuacja miała miejsce w krajach o wysokich kosztach robocizny, takich jak Japonia, Szwecja czy Republika Federalna Niemiec.

Standaryzacja wyrobów. Korzyści wynikające z krzywej uczenia się nie mogą być w pełni wykorzystane bez standaryzacji produkcji. Produkowanie w latach dwudziestych przez zakłady Forda samochodu oznaczonego symbolem Model T stanowi przykład, że standaryzacja może prowadzić do niebezpiecznego braku elastyczności. A zatem standaryzowana produkcja masowa wykazuje tendencję do hamowania wynalazczości w przedsiębiorstwie.

Specjalizacja techniczna. W miarę doskonalenia procesu produkcyjnego można zaopatrywać się w wyspecjalizowane wyposażenie. Dzięki temu produkcja może przebiegać bardziej efektywnie, co z kolei prowadzi do zmniejszenia kosztów.

Modyfikacja projektu. W miarę gromadzenia doświadczenia zarówno klienci, jak i producent zdobywają bardziej gruntowną znajomość współzależności między ceną a charakterystyką wyrobu. Dzięki inżynierii wartości wyroby mogą być przeprojektowane tak, aby uzyskać oszczędności materiałowe, zużycia energii i robocizny przy niezmienionych lub udoskonalonych właściwościach.

Korzyści skali. Z analitycznego punktu widzenia korzyści skali są w istocie oddzielnym zjawiskiem, które może występować niezależnie od krzywej uczenia się. Zjawiska te zachodzą na siebie w tak dużym stopniu, że korzyści skali muszą być traktowane jako zasadniczy czynnik nawet wtedy, gdy uzyskane dzięki nim efekty – mierzone przy zastosowaniu krzywej uczenia się – mogą być porównywalnie małe.

Przedsiębiorstwo o dużej wartości produkcji może uzyskać nie tylko większą korzyść z efektu skali. W wyniku efektu związanego z wielkością produkcji może ono przesunąć się na krzywej uczenia się dalej i szybciej niż mniejsze przedsiębiorstwa z tej gałęzi przemysłu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.