Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

WIARYGODNE KIEROWANIE SAMYM SOBĄ

W procesie kierowania ludźmi sprawność (skuteczność i ekonomicz- ność) stosowanych narzędzi zależy od postaw (zachowań, postępowania) tych, którzy się nimi posługują. Wymaga się więc od kierowników, aby byli szczerzy (otwarci, autentyczni) wobec samych siebie i najpierw nauczyli się kierować sami sobą zanim zaczną rościć sobie prawo do kierowania innymi. Oczekuje się więc od nich umiejętności słuchania, a także spójności i stałości w odniesieniu do wartości, których bronią. Kierujący zasobami ludzkimi musi być dojrzały psychicznie, co wymaga:

Otwartości w stosunkach z innymi. Chodzi tu o postawę pozytywną w stosunku do bliźniego, tolerancję i poszanowanie drugiego człowieka, unikanie sztywności i bezkompromisowości, zachowań agresywnych oraz lekceważenia innych. Lecz jednocześnie nie można być zbyt elastycznym, aby nie stać się uległym, nie należy też poddawać się różnym wpływom lub obawom, że się komuś nie spodoba.

Kierowania swą własną wrażliwością i słabościami. Stosunki z innymi ludźmi są złożone, trudne i wymagające. Często są one obiektem silnych napięć, zwłaszcza w tak trudnych sytauacjach, jakimi na przykład są procesy restrukturyzacji ekonomicznej i społecznej przedsiębiorstwa, konflikty zbiorowe lub ostra rywalizacja między dwoma pracownikami. Trzeba umieć tolerować frustracje i akceptować niepewność, będąc przy tym odpornym psychicznie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.