Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Ile jest wart trafny dobór menedżera

Pierwsze z tych ograniczeń sprowadza się do opracowania opisów stanowisk, sformułowania kryteriów oceny, opracowania ćwiczeń symulacyjnych i przeszkolenia kadry oceniającej. To wszystko pociąga za sobą znaczne nakłady finansowe, zwiększone o pozycje związane z przeprowadzeniem procedury badawczej. Szacuje się więc, że koszt zastosowania metody w przeliczeniu na 1 kandydata może wynosić kilka tysięcy dolarów. Inne z dostrzeganych mankamentów metody są związane ze swego rodzaju „naznaczeniem” uczestników oceny – „książęcą koroną” zwycięzców oraz „pocałunkiem śmierci” wyeliminowanych (przegranych), z potencjalnie negatywnymi skutkami takiego stanu. Wreszcie jako ograniczenie metody wskazuje się stres towarzyszący jej stosowaniu. Wszystkie wymienione wady metody assessment center mają swój względny wymiar w świetle określonych okoliczności. Tak więc, jeśli organizacja dysponuje dobrze opracowanymi charakterystykami stanowisk pracy i wykwalifikowanymi kadrami, to czas preparacji zastosowania metody można wydatnie skrócić. Jeśli zaś prace przygotowawcze trzeba wykonać od podstaw, to jest działanie mające istotne znaczenie dla realizacji całej funkcji personalnej instytucji, z pozytywnymi dla niej skutkami. Nadto raz wykonane prace redukują czas kolejnych cyklów wykorzystania metody.

Kosztowność metody można zestawić z efektami, jakie się osiąga w wyniku jej zastosowania. Ile jest wart trafny dobór menedżera, zwłaszcza wysokiego szczebla, a także jakie skutki wywołuje błędna decyzja kadrowa? Sam koszt przemieszczenia (wymiany) pracownika na wspomnianym stanowisku jest parokrotnie wyższy niż koszt badania jednego kandydata. Można więc przyjąć, iż koszty assessment center są minimalne, gdy porównamy je z korzyściami z obsady stanowiska dobrym menedżerem albo z kosztem wymiany kierownika na skutek złej obsady.

Podsumowując, assessment center jawi się jako interesująca i ważna metoda, pozwalająca na wysoce trafną identyfikację potencjału kadry i przewidywanie powodzenia ludzi na stanowiskach kierowniczych. Zważywszy, iż jej zastosowanie można rozszerzyć na inne pola, takie jak: trening (szkolenie), motywacja, analiza pracy, rozbudzanie satysfakcji z pracy i podnoszenie kimatu organizacyjnego, wydaje się godna zainteresowania. Taki też trend daje się zauważyć w USA oraz krajach Europy Zachodniej. Wydaje się, że powinna ona wzbudzić zainteresowanie także polskich podmiotów gospodarczych, w szczególności dużych organizacji. Należy sądzić, że wykorzystanie tej metody po ewentualnej adaptacji do naszych warunków mogłoby przyczynić się do poprawy sprawności zarządzania i przynieść wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.