Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

USPRAWNIENIE

Przez usprawnienie rozumiemy środki podjęte w celu osiągnięcia albo tej samej produkcji przy mniejszym zużyciu zasobów, albo zwiększenia produkcji przy tym samym zużyciu zasobów. Pod słowem zasoby będziemy rozumieć kapitał i koszty.

Rozwój strategiczny był w swoim czasie ściśle łączony z racjonalizacją kosztów, osiąganą dzięki efektom skali. W przemyśleniach dotyczących sposobów osiągnięcia dużych udziałów w rynku zakładano, że należy produkować wyroby w znacznych ilościach, aby zmniejszyć koszty na jednostkę produkcji. Dążenie do zmniejszenia masy kosztów stanowi obecnie codzienną konieczność. Od czasu do czasu proces ten wymaga zdobycia się na dodatkowy wysiłek, który ma zapobiec, aby rentowność przedsiębiorstwa nie doznała z tego tytułu uszczerbku.

Istota ekonomii sprowadza się do gospodarki zasobami występującymi w ograniczonych ilościach. A zatem termin ekonomia nasuwa wniosek o ciągłej potrzebie usprawniania, to znaczy kieruje nasze zainteresowania na zagadnienie kurczenia się zasobów.

Różnicę między ekonomią i działalnością gospodarczą można ująć następująco: ekonomia zajmuje się jedynie wykorzystaniem zasobów, natomiast działalność gospodarcza obejmuje również tworzenie wartości mających znaczenie dla klientów. Przedmiotem jej zainteresowania jest także dynamika organizacji. Zasada wahadła dowodzi, że łatwo jest przejść z jednej ostateczności w drugą, na przykład pomniejszając znaczenie procesu usprawnień, a podkreślając istotność długoterminowej rentowności. Należy podkreślić, że proces usprawniania łatwo ulega zapomnieniu w okresach gwałtownego rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.