Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Upraszczające idee

Doświadczenia nie da się przekazać w jednym wykładzie. Jeśli zaś chodzi o intuicję, to jest ona czymś wrodzonym. Przemyślenia, które doprowadziły mnie do napisania tej książki, wynikają właśnie z intuicji, przeobrażającej się z każdą zapisaną stronicą w pewną liczbę przeświadczeń.

Pierwsze z nich wywodzi się ze znanego stwierdzenia, mówiącego, że wzrost produkcji uzyskany dzięki postępowi technicznemu przyczynił się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb ludzkich przy równoczesnym zmniejszeniu nakładu pracy. Uczono mnie postępować zgodnie z tym rozumowaniem, a wszystko ułoży się jak najlepiej. Oby tak było!

Czuję odrazę do takich absolutnych i ostatecznych recept, do takich upraszczających idei. Od Londynu po Brukselę, od Paryża po Warszawę – ileż się naczytałem, nasłuchałem i dowiedziałem na lemat postępu naukowego i technicznego.

Polska wraz z całą grupą państw rozciągających się od Adriatyku po Bałtyk oddawała cześć światu, który obecnie zaczyna sobie uświadamiać, że kryzys, z jakim się boryka, ma raczej charakter moralny niż ekonomiczny i monetarny. Czy chodzi tu o zjawisko obfitości dóbr? Nie, nie tylko!

Osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki zamiast doprowadzić do szczęścia i spełnienia nadziei, przyczyniły się w ostatnich latach – na Zachodzie – do pogłębienia nierówności między ludźmi, nierówności między narodami, nierówności między kontynentami. Natęży to sobie w pełni uświadomić. Trzeba o tym pamiętać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.