Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Ukierunkowanie na sprawy rynku

Ukierunkowanie na sprawy rynku oznacza, że punkt widzenia kierownictwa przedsiębiorstwa obejmuje rynek i jego potrzeby. Określając potrzeby rynku oraz zasadnicze czynniki tworzące popyt, przedsiębiorstwo może dostosować do nich swe zasoby (koszty i kapitał): dzięki temu staje się ono bardziej konkurencyjne.

Terminu ukierunkowanie na sprawy rynku zaczęto używać w celu przeciwstawienia się dawniejszemu technokratycznemu podejściu. W podejściu tym uwzględniano zasoby i siłę gospodarczą przedsiębiorstwa, a jego celem było nakłonienie rynku, aby wyraził zapotrzebowanie na te wyroby, które przedsiębiorstwo ma do zaoferowania.

Ukierunkowanie na sprawy rynku oznacza zatem podejście uwzględniające w większym stopniu punkt widzenia osoby cechującej się przedsiębiorczością. Takie podejście wymaga chęci do wsłuchiwania się w opinie klientów, których zamierza się obsługiwać oraz wczucia się w ich sytuacje, to znaczy posiadania umiejętności postawienia siebie na ich miejscu.

Analiza rynku polega na zbieraniu, przetwarzaniu i opracowywaniu danych dostarczających informacji o rynku i odnoszących się do przedsiębiorstwa jako całości, wyrobu lub usługi. Wprowadza się rozróżnienie między ilościową analizą rynku, która odwołuje się do zbiorów danych o liczbie nabywców, częstości zakupów, zmianach sezonowych itp. i jakościową analizą rynku. Analiza jakościowa obejmuje takie zagadnienia jak sondaż postaw, prowadzenie kontroli jakości wyrobów w takich kategoriach, w jakich postrzegają jakość klienci, badanie wizerunku przedsiębiorstwa. Przez wizerunek będziemy rozumieć rzeczywistość taką, jaką postrzegają ludzie z zewnątrz.

Analiza rynku wywodzi się z handlu dobrami konsumpcyjnymi: jej zastosowania w przemyśle nie zostały jeszcze w pełni rozwinięte. Należy jednak podkreślić, że wykorzystanie tej analizy w dziedzinie przemysłów wytwórczych i tych sektorach, które świadczą usługi, obecnie zwiększa się gwałtownie. W szczególności rozwój sektora usług oraz sektora zajmującego się wytwarzaniem oprogramowania dla komputerów spowodował wzrost zapotrzebowania na badania jakościowe. Podobnie w dużych korporacjach do pomiaru jakości funkcjonowania działów czy sekcji coraz powszechniej wykorzystuje się dane dotyczące liczby użytkowników – w obrębie przedsiębiorstwa – ich wyrobów czy usług.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.