Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Typologia modeli związków zawodowych

Model wynikający ze spontanicznej (naturalnej) świadomości sprzeczności interesów między pracodawcami i pracownikami. Wyraża się ona w walce ideologicznej przeciwko władzy klas bądź w sposób anarchiczny, albo w powiązaniu z partiami politycznymi. Łączy się on przede wszystkim z syndykalizmem klasowym. Walki wychodzą poza roszczenia zawodowe. W formie złagodzonej może się on stać syndykalizmem wypaczonym, który stara się bronić interesów nabytych w sytuacji, kiedy koniunktura staje się trudna lub zmienna.

Model negocjacyjny. Wyraża się on w naciskach i dyskusjach, których punktem wyjścia są zinstytucjonalizowane siły w przedsiębiorstwie. W modelu tym mieszczą się:

– syndykalizm ochrony interesów ekonomicznych (protekcjonizmu ekonomicznego)., który walczy o poziom życia i zatrudnienie swoich członków: jego interesy mają charakter krótkookresowy i nie wypływają z intencji politycznych,

– natarczywy ruch związkowy starający się uzyskać maksymalne wynagrodzenia za pracę ze strony pracodawców o podejściu pragmatycznym: uwzględniający to, co wie o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,

– zawodowy ruch związkowy usiłujący przede wszystkim chronić wartości profesjonalne: podkreśla kompetencje (wiedzę, umiejętności, doświadczenie, postawy) swoich członków i stara się uzyskać uzasadnione (sprawiedliwe) za nie wynagrodzenia.

Model integracyjny (model współdziałania). Charakteryzuje się on pewnego rodzaju zracjonalizowanym reformizmem społecznym, poszukującym równowagi między ekonomicznymi i społecznymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa, takimi na przykład, jak warunki pracy lub zatrudnienia. Jest to współzarządzający ruch związkowy, który stara się być realistyczny i zdaje sobie sprawę z ograniczeń ekonomicznych przedsiębiorstwa lub problemów ekologicznych. W zamian domaga się udziału w podejmowaniu decyzji i bierze na siebie część odpowiedzialności za te decyzje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.