Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Testowanie całości koncepcji kampanii reklamowej

Jednym z najważniejszych etapów badania było testowanie całości kampanii reklamowej, na którą miały się złożyć reklamy telewizyjne, prasowe, bilboardowe oraz materiały promocyjne przeznaczone dla dystrybutorów. W badaniu pretestowym, dotyczącym różnych koncepcji reklamy, posłużono się techniką nazywaną wywiadem grupowym. Był on przeprowadzany wśród młodzieży oraz rodziców młodszych dzieci, które same nie dokonują zakupów. Podstawowym celem tych badań było ustalenie, czy zaproponowane nieco karykaturalne przedstawienie dorosłych nie wpłynie negatywnie na ich nastawienie wobec nowego produktu. Wyniki okazały się pozytywne – dorośli w większości potraktowali reklamę z humorem i zachowali dystans wobec występujących w reklamach postaciach ich bohaterów. Główna postać reklam – chłopiec oceniany był przez badanych jako „fajny kolega, z którym można się zaprzyjaźnić: atrakcyjny, ale nie idol – niedościgniony wzór, raczej ktoś, kto jest bliski.” Wszystkie tego rodzaju oceny spełniały wymagania producenta, który nie chciał lansować jakieś nowej mody na subkulturę młodzieżową, stąd też nawet muzyka użyta w reklamach miała nie narzucać żadnego specjalnego stylu. Ponadto na tym etapie przeprowadza się wstępne testy gotowych reklam, oceniając m.in.:

– wrażenie, jakie reklama wywołuje u odbiorcy: stosowane są tutaj takie pomiary, jak pomiar ruchu oczu, kurczenia się źrenic itd.,

– zaangażowanie emocjonalne odbiorcy, wywołane oglądaną reklamą (miara siły perswazyjnej reklamy) – pomiar za pomocą gal- wanometra mierzącego oporność skóry,

– czytelność reklamy, skuteczność komunikowania określonych treści,

– postrzegany przez odbiorców wizerunek marki,

– wiarygodność reklamy,

– rozbudzona sympatia lub niechęć do reklamowanej marki,

– odmienność reklamy od reklam produktów konkurencyjnych,

– zapamiętywalność reklamy i wybranych elementów przekazu. Badania wyboru nośników reklamy prowadzone są na trzech płaszczyznach:

– wielkości publiczności celowej, do której ma trafić przekaz, czyli docieralności reklamy do wybranej grupy odbiorców,

– pożądanej liczby emitowanych reklam w różnych nośnikach,

– kosztach emitowania różnych form reklam.

Badania skuteczności przeprowadzonej lub prowadzonej kampanii reklamowej obejmują badania, które polegają na systematycznym monitorowaniu trzech komponentów tworzących postawy klientów:

– komponentu poznawczego, którego wskaźnikami są: świadomość istnienia reklamy, zapamiętywalność i rozpoznawalność reklamy, świadomość istnienia marki, wskaźnik wymieniania danej marki na pierwszym miejscu wśród określonej kategorii produktów:

– komponentu emocjonalnego, który jest rekonstruowany na podstawie analizy postaw klientów wobec marki, wizerunku marki istniejącego w świadomości klienta lub motywacji związanej z preferowaniem danej marki:

– komponentu behawioralnego określanego za pomocą pytań o deklarowany zamiar zakupu danej marki czy też stopień użytkowania danej marki (stali vs. jednorazowi użytkownicy).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.