Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Test Przymiotnikowy ACL

W badaniach wykorzystano Test Przymiotnikowy ACL, autorstwa H. G. Gougha i A. B. Heilbruna, narzędzie stworzone do diagnozy osobowości. Jest to jedno z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych narzędzi w diagnozie obrazu siebie. W literaturze polskiej dane o jego wartościach psy- chometrycznych można znaleźć w opracowaniach m.in. A. Jurosa i P. Olesia’9, J. Wolińskiej i J. Drwala .

Konstrukcja skal testu oparta była na założeniu, że ludzie posiadający odmienne obrazy siebie i wybierający różne przymiotniki do opisu tego obrazu rzeczywiście różnią się między sobą w zakresie funkcjonowania psychicznego oraz zachowania. Konstrukcja testu pozwala na opis szerokiego zakresu ludzkiej działalności przy pomocy 300 przymiotników. Badany dokonuje wyboru przymiotników, opisując w ten sposób wybrany obiekt. Wybór przymiotników wpływa na nasilenie określonej skali testu i tym samym pozwala na określenie cech obiektu. Analizie poddawany jest profil będący graficznym obrazem cech. Ocena profilu jest podstawą do formułowania wniosków w terminach zastosowanych do opisu przymiotników, jak również opisuje dany przedmiot bądź podmiot w języku teorii, na bazie której powstały poszczególne skale testu. Są to skale modus operandi stanowiące pierwszą część testu, spełniające funkcje kontrolne. Skale potrzeb badają osobowościowe korelaty potrzeb psychicznych, mających powiązania z obserwowanymi zachowaniami i odpowiedzialnych za funkcjonowanie człowieka. Skala ta została skonstruowana w oparciu o koncepcję H. Murraya. Skale tematyczne ujmują różne aspekty lub komponenty zachowań interpersonalnych, istotne z punktu widzenia opisu osobowości. Pięć skal analizy transakcyjnej, skonstruowanych na bazie teorii E. Bernea, rozpatruje zachowania ludzkie jako wyraz trzech podstawowych stanów ego: rodzicielskiego, dorosłego i dziecka. Ostatnią część testu stanowią skale ujmujące twórczość i inteligencję. – rozumiane jako strukturalne wymiary osobowości według koncepcji G. Welsha. Test Przymiotnikowy jest powszechnie stosowaną metodą diagnozowania osobowości. Inne zastosowania testu dotyczą wykorzystania go w charakterystyce wybranych grup osób. ACL był stosowany m.in. w badaniach nad stereotypowym obrazem kobiet i mężczyzn, grup mniejszościowych, osobowości nauczycieli, pielęgniarek, studentów .

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować wnioski dotyczące obrazu zaangażowanego pracownika w opinii kadry menedżerskiej. Graficzny profil wyników przedstawia wykres 1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.