Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

SYSTEMY KONTROLI

W istocie nagłówek tego hasła powinien być: systemy kontroli zysku: sam bowiem termin „system kontroli” odnosi się do procesu uzyskiwania uporządkowanej informacji pozwalającej ocenić, czy podjęte działania prowadzą do osiągnięcia założonych celów. Zaskakująco często okazuje się, że systemy kontroli nie są zgodne z obrazem celu. W wielu przypadkach wynika to z faktu, że obraz celu nie został precyzyjnie określony w kategoriach pieniędzy lub wielkościach takich jak liczba otrzymanych zamówień, udział w rynku lub też jakość postrzegana przez klientów. Jeżeli zostały ustalone podstawowe czynniki, które wyznaczają jakość postrzeganą przez klientów, to można dokonywać ich pomiaru i przygotować sprawozdania dotyczące uzyskanych wyników. W tym przypadku nie zachodzi konieczność częstego wychodzenia na ulicę i zadawania ludziom tak wielu pytań, co stanowi zarówno nadmierny wydatek dla producenta wyrobu, jak i przesadne irytowanie klientów.

Jeden z najczęściej popełnianych błędów to wygórowane ambicje dotyczące budowy systemu kontroli. Mogą się one objawiać przyjęciem przez projektantów systemu zbyt trudnych założeń. Powodem tych błędów może być również brak dokładnych ustaleń co do kryteriów: wskutek tego projektanci podejmują próby spełnienia zbyt wielu wymagań, nie określając wpierw co istotnie jest potrzebne użytkownikom systemu.!)

Takie niepowodzenia w budowie systemu kontroli prowadzą często do poważnych i długotrwałych komplikacji, których pozbyć się jest bardzo trudno. Jedna z dużych firm – trzy lata po uruchomieniu systemu kontroli – nadal nie otrzymuje sprawozdań dotyczących kontroli terminów wykonania ani też żadnych innych materiałów, które chciałyby przeczytać osoby będące ich adresatami. Dyscyplina składania sprawozdań spadła do bezdennie niskiego poziomu, ponieważ organizacja nie traktowała poważnie zagadnień sprawozdawczości tak długo, jak długo nic z niej nie wynikało. W tym szczególnym przypadku porażka była spowodowana nadmierną ambicją: próbowano skonstruować system zdolny do rozwiązywania wszystkich problemów informacyjnych, jakie występują w potężnej organizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.