Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

System personalno-referencyjny

Organizacja funkcjonalna sztabu personalnego polega na specjalizacji poszczególnych stanowisk czy komórek w ramach jednej funkcji, np. doboru, szkolenia itd. Całość działań koordynuje szef (kierownictwo) służby, kierując się założeniami ogólnej polityki kadrowej firmy. Należy więc to rozwiązanie uznać za próbę pogodzenia specjalizacji w poszczególnych obszarach funkcji z całościowym jej ujęciem, z tym że problem stanowi tu współdziałanie z kierownictwem liniowym.

System personalno-referencyjny jest oparty na zasadzie całościowej obsługi wybranego obiektu – jednostki organizacyjnej, przez specjalistę personalnego (referenta). W tym kierownik liniowy współpracuje z odpowiednim partnerem, ze sztabu personalnego. Rozwiązanie to stanowi jakby próbę złagodzenia ograniczeń poprzedniego modelu. Może się tu pojawić jednak niebezpieczeństwo oderwania się referenta od całościowej polityki kadrowej oraz problem z koordynowaniem pracy referentów, nie mówiąc już o problemach z ich specjalizacją.

System moderatora personalnego jest pewnym rozwinięciem poprzedniego rozwiązania w kierunku indywidualizacji pracy z kadrami i przejmowania w większym stopniu funkcji personalnych przez kierownika liniowego. Specjalista personalny, będąc bardziej związany z daną jednostką organizacyjną, staje się przede wszystkim doradcą w sprawach kadrowych.

Model zintegrowany stanowi swoiste skojarzenie zadań kierownictwa liniowego i centrum personalnego, bez udziału pośrednika personalnego. Jest to możliwe za sprawą nowoczesnej techniki komunikacyjnej (automatyzacji). Za jej pomocą kierownik liniowy ma dostęp, np. przez monitor, do niezbędnych informacji personalnych. W tej sytuacji kierownictwo jest w stanie przejąć więcej zadań personalnych. Wymaga to jednak wysokich kwalifikacji kierowników i dobrze funkcjonujących centralnych służb kadrowych (kontroli personalnej).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.