Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

System organizacji i kierownia złożony z fachowców

Organizacje mogą działać w sposób biurokratyczny nawet jeśli nie są scentralizowane. Organizacje tego typu charakteryzują się stabilnymi działaniami operacyjnymi: fakt ten może stanowić punkt wyjścia do takiego ujednolicenia zachowania się organizacji, aby dało się ono przewidywać. Rozpatrywane organizacje mają również złożoną strukturę, muszą więc znajdować się pod bezpośrednią kontrolą osób sprawujących funkcje kierownicze. Z tego powodu w strukturach tego rodzaju jest stosowany mechanizm koordynacji, który jednocześnie zapewnia standaryzację i decentralizację: polega on na ujednoliceniu wiedzy i doświadczenia.

Podstawę działania systemu organizacji i kierowania złożonego z fachowców z którymi zazwyczaj stykamy się w uniwersytetach, szpitalach, administracji szkolnej oraz podobnych organizacjach, tworzą umiejętności jego pracowników, będących zawodowcami w swej dziedzinie. Organizacja zatrudnia w swoim zawiązku operacyjnym dobrze wykształconych specjalistów i zapewnia im dużą swobodę odnośnie organizacji ich pracy. Ta autonomia oznacza, że poszczególni specjaliści pracują oddzielnie, ale w bezpośredniej styczności z klientami, których obsługują. Nauczyciel na przykład ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją klasę, ale pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze swymi uczniami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.