Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Strategie rozwoju firmy przez dywersyfikację cz. II

Pojęcie „systemu” oznacza w tym przypadku zbiór produktów lub usług oferowanych dotychczas przez firmę. Ponadto strategia „dywersyfikacji” może być uzasadniona pewnymi szczególnymi możliwościami firmy, takimi jak:

– wolne zdolności produkcyjne lub usługowe (np. umiejętności i doświadczenie, sprawdzone technologie, różne posiadane już zasoby, zespół pracowników, aparatura badawcza itd.),

– posiadanie przez firmę pewnej przewagi marketingowej wynikającej choćby z dobrej i znanej marki, lojalnej klienteli itd.

– wolne zasoby finansowe, nadwyżki finansowe.

Istnieją pewne sytuacje, w których szczególnie ujawnia się dążenie firm do różnicowania przedmiotu działalności, czyli stosowania strategii dywersyfikacji. Do takich sytuacji należą:

– okresy intensywnego rozwoju gospodarczego, tzw. dobrej koniunktury (impuls zewnętrzny – pobudzający dywersyfikację),

– okresy recesji i załamania koniunktury (impuls zewnętrzny: reorientacja przedmiotu działalności w celu rozłożenia ryzyka),

– okresy zasadniczych zmian w rodzaju wykorzystywanych technologii (dążenie do korzystania z nowych możliwości).

Wydaje się, iż w Polsce mamy obecnie do czynienia jednocześnie z wszystkimi trzema sytuacjami, choć występują one z różną siłą na różnych rynkach. Szczególnie wyraźnie problem opisanych wyzwań strategicznych występuje w firmach prywatyzowanych oraz tych, które myślą poważnie o restrukturyzacji.

– Nowe, dynamicznie rozwijające się rynki skłaniają wiele przedsiębiorstw do poszerzenia dotychczasowej działalności o nowe produkty. Przykładem takich rynków mogą być rynki usług informatycznych, doradczych itd.

– Okres recesji i załamania koniunktury, występujący na różnych rynkach (np. w kompleksie przemysłu zbrojeniowego) również skłania do pytań o kierunek dalszej dywersyfikacji. Problem dotyczy często całych branż lub kompleksów przemysłowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.