Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

STRATEGIA PERSONALNA CZ. II

Opracowaniu strategii personalnej towarzyszy przeważnie zbiór założeń dotyczących człowieka, które nazywa się filozofią zarządzania kadrami (filozofią personalną), będącą integralną częścią filozofii firmy. Tak więc filozofia personalna to – inaczej mówiąc – sposób podejścia do problemów ludzkich, sposób, w jaki ludzie są traktowani w organizacji.Znane i opisane są w literaturze zbiory takich założeń dotyczących ludzi i ich postaw, chociażby tzw. teorie „X”, „Y” McGregora, które stały się podstawą budowy modeli zarządzania kadrami (por. np. [71]). Oczywiście każda organizacja może mieć indywidualne podejście do problemów kadrowych, stanowiące odbicie jej kultury organizacyjnej i odpowiadające własnym potrzebom. Wydaje się jednak, iż w praktyce przedsiębiorstw, także polskich, dadzą się wyróżnić dwie zasadnicze filozofie zarządzania kadrami. Pierwsza traktuje ludzi w organizacjach jako jeden z posiadanych przez nią zasobów, będący elementem kosztów działalności firmy, od którego oczekuje się określonej efektywności Jest to w gruncie rzeczy podejście przedmiotowe (instrumentalne).

Druga filozofia opiera się na założeniu, że w firmie ludzie są zasobem (czynnikiem) głównym, o szczególnych właściwościach. Wymagają zatem innego traktowania, stanowią bowiem zasadniczy czynnik sprawczy i kreatywny w działalności firmy. Do jej funkcjonowania i rozwoju niezbędne jest więc zaangażowanie i partycypacja pracowników, co można osiągnąć przez odwołanie się do ich potrzeb i systemów wartości. Takie podejście można nazwać podmiotowym.

Rzecz jasna, iż zaprezentowane filozofie zarządzania są koncepcjami modelowymi, praktycznie nie występującymi w czystej postaci. Co więcej, nie są one zbyt często przedstawiane w postaci formalnych zapisów, zwłaszcza w razie zastosowania podejścia przedmiotowego. Niemniej są dostrzegalne przez pracowników, a w firmach przywiązujących dużą wagę do zarządzania kadrami – nawet formalnie ujęte (por. zał. 1).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.