Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

STRATEGIA FUNKCJONALNA

Przedstawiony rysunek stanowi ilustrację znaczenia pojęciowego wiązanego z terminem funkcja zarządzania (zazwyczaj występuje ona w organizacyjnej postaci działu przedsiębiorstwa). Strategia funkcjonalna jest terminem często stosowanym. Określa ona sposób postępowania osób realizujących funkcję zarządzania przedsiębiorstwem lub odpowiednich działów zgodny z ogólną strategią danej jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzą. Termin strategia funkcjonalna zyskuje obecnie duże znaczenie. Przyczynił się on bowiem do wprowadzenia myślenia w kategoriach strategicznych na ten poziom zarządzania, który dawniej był kierowany bezpośrednio, za pomocą reguł i instrukcji opracowanych zgodnie z przyjętą misją zbiorową.

Jeśli rozszerzymy pojęcie strategii a zadania, które się na nią składają, sformułujemy dla poziomu funkcji spełnianych przez przedsiębiorstwo , to zaistnieją w nim całkowicie odmienne uwarunkowania dla prowadzenia działalności gospodarczej. Pojawi się także możliwość znacznie szerszego wyboru przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych wymagających wiedzy o sprawach gospodarczych. Strategia funkcjonalna to właściwe wykonywanie zadań objętych daną funkcją spełnianą przez przedsiębiorstwo.

Strategia działania polega zatem na ukierunkowaniu funkcji spełnianej przez przedsiębiorstwo (ukierunkowanie działu) zgodnie ze strategią działalności gospodarczej. Musi to być zrealizowane w taki sposób, aby każdy zainteresowany postrzegał ją jako logicznie uzasadnione wskazania co do wykonywania swoich obowiązków. W wielu przedsiębiorstwach zagadnienia związane z formułowaniem tego typu strategii funkcjonalnej są lekceważone. W przypadkach takich funkcji spełnianych przez przedsiębiorstwo jak sprawy kadrowe czy elektroniczne przetwarzanie danych (EPD), występowanie trudności w powiązaniu wynikających z nich zadań ze strategią działalności gospodarczej, stało się tradycją. Sytuacja znacznie się upraszcza w przypadku funkcji związanych ze zdobywaniem i przekazywaniem informacji, funkcji rozwoju czy marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.