Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

STRATEGIA A GOSPODARKA ZASOBAMI

Termin strategia wywodzi się ze sztuki wojennej, w której oznacza planowanie i realizację polityki danego kraju lub bloku mocarstw przy użyciu wszelkich dostępnych zasobów.0

Przez analogię termin ten jest stosowany w przypadku, gdy chcemy zwrócić uwagę na wykorzystanie ogólnego podejścia odnoszącego się do działań mających długoterminowy charakter.

Omawiany wyraz został wprowadzony do terminologii związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Stopniowo zaczął przyjmować znaczenie przypisywane uprzednio takim pojęciom jak polityka czy polityka działalności gospodarczej.

Przez długi czas gospodarka zasobami była standardowym pojęciem związanym ze strategią. Można je wiązać z wnikliwością, którą wykazał w 1926 roku oficer dowodzący bazą Wright Patterson należącą do Sił Lotniczych Armii Stanów Zjednoczonych. Baza ta znajduje się w Dayton w stanie Ohio. Odkrył on mianowicie, że koszty jednostkowe zmniejszały się w przybliżeniu o dwadzieścia procent za każdym razem, gdy podwajał wielkość produkcji: zależność ta obowiązywała bez względu na rodzaj produkowanych wyrobów. Odkrycie to doprowadziło do sformułowania tak zwanej KRZYWEJ UCZENIA SIĘ (patrz część książki poświęcona modelom). Wykorzystując tę empiryczną zależność, w latach następnych opracowano wiele modeli, których podstawę stanowiło założenie o produkcji masowej i niskich kosztach jednostkowych. Jednym z takich modeli jest MACIERZ BCG opisana w dalszej części książki. Jako podstawę konstrukcji tego modelu – podobnie jak wielu innych – przyjęto koncepcję, według której wysoki udział w rynku pozwala usprawnić produkcję poprzez wprowadzenie długich serii wyrobów. Produkcja masowa umożliwia z kolei uzyskanie niskich kosztów jednostkowych, to zaś prowadzi do zwiększenia zdolności konkurencyjnej oraz rentowności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.