Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

STAL CZY MIKROPROCESORY?

Chciałbym, abyśmy na chwilę oderwali się od analizy dotyczącej przedsiębiorstwa i zastanowili nad ogromnymi przeobrażeniami zachodzącymi we współczesnym świecie. Pośrednio dotyczą one przecież także i nas, i naszej firmy.

Przemawiając niedawno do dziennikarzy krakowskich porównałem ewolucję dokonującą się w końcu naszego wieku do metod produkcji samochodu. O ile pamiętam, powiedziałem mniej więcej tak: „Dwadzieścia lat temu samochód składał się w 80% ze stali a w 20% z technologii – dziś owe proporcje zostały odwrócone. Na koszt własny samochodu składa się 20% technologii elementarnej i 80% technologii wynikającej z postępu badawczego”. Nikt z obecnych nie zareagował na owe słowa. Chciałbym więc powrócić do tej kwestii, ponieważ jestem przekonany ojej wadze.

Nie ja jeden głoszę pojawienie się naukowego charakteru przedsiębiorstwa. O wiele wcześniej pisali o tym Alvin TOEFFLER, John NAISB1TT i inni. Wydaje mi się jednak, że nie można mówić o przedsiębiorstwie i roli menedżera nie uświadamiając sobie głęboko sensu otaczających nas przemian.

Umieszczenie w roku 1957 „Sputnika” na orbicie nie było bynajmniej, jak niektórzy twierdzą, początkiem podboju kosmosu, ale stało się na pewno początkiem ery łączności satelitarnej. Późniejszy lot „Columbii” w 1981 zaowocował o wiele większymi efektami w dziedzinie informatyki niż, nawet liczonymi na dłuższą metę, korzyściami wynikającymi z podboju przestrzeni kosmicznej. Informatyka stanie się niewątpliwie kluczem do świata przyszłości. Marshall McLUHAN słusznie zauważył, że satelity telekomunikacyjne przekształciły świat w globalną wioskę. Trudność, jaką napotykamy w związku z nową rzeczywistością, polega na tym, że ani w naszym postępowaniu, ani w naszych poglądach waga tego problemu nie jest jeszcze należycie doceniana.

Zdaniem Johna NAISBITTA: „Dokonujące się zmiany są zarazem tak fundamentalne i tak subtelne, że jesteśmy skłonni ich nie zauważać, a jeżeli już je dostrzegamy, to pod pretekstem, że są zwykłym uproszczeniem, wolimy je ignorować”. Niedostrzeganie tych zmian czy celowe chowanie głowy w piasek pociąga za sobą poważne konsekwencje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.