Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

W jaki sposób kreować cele marketingowe cz. II

Z celami marketingowymi bardzo ściśle należy powiązać proces formułowania celów finansowych. Cele finansowe są przeważnie stosowane jako wskaźniki efektywności działalności specyficznej. Wykorzystuje się głównie zysk netto lub marżę brutto jako podstawę samofinansowania lub tzw. cash-flow, czyli wynik netto plus amortyzacja i odpisy na fundusz rezerwowy.

W odniesieniu do metody ustalania celów Philip Kotler sugeruje, aby proces ich wyboru rozpoczynał się od określania celów na poziomie finansów. Dopiero potem proponuje ustalać cele marketingowe, które są potrzebne do realizacji obranego celu finansowego. Proponowany przez niego tok rozumowania można ująć w następujący schemat:

– ustalić oczekiwany wynik netto z prowadzonej działalności,

– obliczyć poziom obrotów niezbędny dla osiągnięcia takiego właśnie wyniku,

– biorąc za podstawę przeciętną cenę sprzedaży, wyznaczyć konieczny poziom sprzedaży w ujęciu ilościowym (liczba jednostek), gwarantujący realizację celów,

– przy uwzględnieniu oczekiwanego zapotrzebowania globalnego na dany rodzaj produktów, wydedukować niezbędny dla firmy udział w rynku,

– biorąc pod uwagę udział firmy w rynku określić cele konieczne do zrealizowania w sferze dystrybucji i w polityce komunikowania się firmy z otoczeniem.

– Wyprowadzone na tej podstawie cele marketingowe będą miały następującą formę:

– zrealizować taki obrót, który pozwala na zwyżkę zysku o x% względem roku poprzedniego,

– oznacza to konieczność sprzedaży takiej ilości jednostek, która odpowiada udziałowi w rynku Y%,

– określić konieczny do zrealizowania tego wyniku poziom znajomości produktu przez odbiorców oraz, ewentualnie, odsetek pozytywnych zamiarów dokonania zakupu,

– określić niezbędny wzrost zasięgu dystrybucji,

– ustalić średni poziom ceny, jaką należy utrzymać dla realizacji tych celów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.