Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

SKUTKI ŹLE PRZEPROWADZONEJ ANALIZY STANOWISK PRACY

– Z operacyjnego punktu widzenia niewłaściwie przeprowadzona analiza powoduje:

– ilościowe niedostosowanie stanowisk pracy i akceptowanie stanowisk ukrywających bądź niedostateczną aktywność, bądź strefę pracy zbyt intensywnej: realizacja pewnych zadań może być też opóźniona lub w ogóle nie podjęta:

– stanowiska nieodpowiednie od strony jakościowej, z zadaniami i funkcjami źle określonymi, niejasnymi lub niepotrzebnymi z punktu widzenia celów organizacji:

– źle kierowane współdziałanie, izolowanie się, naruszanie istniejącego porządku lub rozdźwięki taktyczne między funkcjami: niektóre rodzaje działalności są zapominane, inne niepotrzebnie przeładowane:

– brak elastyczności działania: stanowiska pracy, które stały się niepotrzebne w wyniku wewnętrznych lub zewnętrznych zmian.

Ogólnie podział pracy należy rozumieć jako stale zmianiający się dynamiczny proces, a nie jako odzwierciedlenie jakiegoś schematu organizacyjnego. Niektóre przedsiębiorstwa zakładają zresztą, że nawet najlepsze funkcje (stanowiska) z biegiem czasu ulegają skostnieniu (pasywności, inercji, paraliżowi) i że w związku z tym wszystkie funkcje i stanowiska powinny co 4-7 lat podlegać istotnemu przekształceniu, nawet bez przymusu zewnętrznego, po to, aby organizacja mogła zacząć na nowo oddychać świeżym powietrzem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.