Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

SKUTKI ŹLE PRZEPROWADZONEJ ANALIZY STANOWISK PRACY CZ. II

Z punktu widzenia kierowania zasobami ludzkimi i polityki społecznej zle kierowanie stanowiskami pracy wywołuje wszelkiego rodzaju dysfunkcje organizacji (niesprawności jej funkcjonowania). Uniemożliwiają one właściwą rekrutację (zob. rozdz. VI) i zwiększają liczbę odejść z powodu niezadowolenia z pracy. Powodują także wzrost absencji i wypadków przy pracy, są przyczyną miernych wyników, nierealizowania założonych celów i niesprawnego pełnienia powierzonych funkcji.

Złe kierowanie pociąga za sobą także pogorszenie klimatu społecznego w organizacji (zadania nie są dostatecznie jasno formułowane, system motywacji nie jest zbyt atrakcyjny, funkcje są źle określone, co nie tylko je zniekształca, lecz obniża także znaczenie, jakie im przyznają pracownicy). Pogarsza to warunki pracy, powstaje rozdźwięk między normami i faktami (rzeczywistością), niektóre formy współdziałania są negowane mimo, że są niezbędne, informacje są zniekształcane lub też nie mają praktycznego znaczenia. Wreszcie w takiej sytuacji ocena pracy może być niesprawiedliwa, niezrozumiałe lub niejasne mogą być powiązania między wynikami działalności a tak ważnymi sprawami, jak wynagrodzenia lub awanse zawodowe.

Rzeczą najgorszą jest to, że błędy analizy wywołują przeświadczenie uznania u tych, których zadania zostały źle ocenione lub przecenione, np. gdy stanowisko jest połączone ze zbyt wysokim statusem i wynagrodzeniem. Jeśli pracownicy są przyzwyczajeni do traktowania niskiej aktywności jako rzeczy normalnej, to nie jest łatwo zmusić ich do zwiększenia aktywności. Kiedy ulega się rutynie, to bez zmiany istniejących przyzwyczajeń i postaw koszty pobudzania inicjatywy i kształcenia mogą się okazać bardzo wysokie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.