Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Rynek międzybankowy

Rynek międzybankowy stanowi wraz z rynkiem skryptów dłużnych rozszerzony rynek pieniężny, który jest podstawą rynków finansowych. Rynek międzybankowy polega na wymianie między bankami pieniędzy w najprostszej formie: depozytów. W ten sposób następuje rozłożenie kapitału płynnego między bankami, które go potrzebują, a tymi które posiadają jego nadwyżki. Jak każdy rynek ten również pozwala na wymianę produktów, którymi są tu głównie depozyty awista i depozyty terminowe.

Operacje mogą przyjmować różne formy: w Polsce będzie chodziło głównie o długo- i krótkoterminowe pożyczki. Podmioty gospodarcze, które będą działać na tym rynku, powinny uiścić cenę przystąpienia (wejścia). Owa cena mogłaby zostać ustalona jako średnia między stopą procentową bierną a stopą czynną. Tę średnią nazwalibyśmy stopą międzybankową. Na początku byłoby nią średnie oprocentowanie dla depozytów przyjmowanych przez trzy wielkie banki polskie, jakimi są Bank PKO SA. Bank Handlowy i Bank Rozwoju Eksportu. Do nich doszłyby szybko banki nowo zakładane i banki sprywatyzowane.

Ustalenie stopy dotyczyłoby okresów obejmujących od jednego do dwunastu miesięcy, a to ze względu na przyczyny omawiane w rozdziale poświęconym kredytom krótkoterminowym.

Rynek międzybankowy powinien być ściśle zastrzeżony dla banków i instytucji kredytowych (kiedy takie zostaną stworzone). Organem nadzorczym i kontrolnym dla tego rynku mógłby być Narodowy Bank Polski (NBP).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.