Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Rynek eurodolarowy

Co do pewnych technik bankowych – warto odwołać się znów do cytowanych wyżej autorów, którzy lak oto piszą o pomysłowości banków angielskich: „po kryzysie funta z 1957 r. i ustanowieniu kontroli dewizowej funt szterling nie wystarczał do finansowania handlu międzynarodowego. Banki angielskie zaczęły więc powoli zastępować funty dolarami, których posiadały pod dostatkiem. W Londynie przecież zawiera się najwięcej umów terminowych (zwłaszcza dotyczących surowców), które negocjowane są w dolarach. Z drugiej zaś strony kraje ze strefy funtowej (która znika w 1957) miały na pewnych rynkach możliwość kupna za posiadane funty dolarów i swobodnego ich transferu do Londynu”.

W taki oto sposób rynek eurodolarowy rozrastał się bardzo szybko osłabiając autonomię poszczególnych państw w dziedzinie polityki monetarnej, tym bardziej że równolegle z rynkiem eurodolarowym rozkwitał rynek euroobligacji nie poddawany żadnej kontroli.

„Euroobligacje wystawione w głównych walutach międzynarodowych, a oparte w gruncie rzeczy na dolarze i stanowiące narzędzie zadłużania się, są subskrybowane i sprzedawane na niektórych rynkach krajowych oraz w centrach finansowych off-shore przez ugrupowania banków międzynarodowych”.

Analiza procesu tworzenia i rozpowszechniania eurodolarów i euroobligacji nasuwa nieodparcie przypuszczenie, że chodziło tam o coś w rodzaju prywatnego mechanizmu usytuowanego za poręczeniem w oficjalnym systemie bankowym, tzn. w bankach centralnych i Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.