Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Różnice między gospodarką rynkową i planową

Podsumowując, możemy odnotować pewne podstawowe różnice między gospodarką rynkową a gospodarką planową:

– 1. Gospodarki planowe ustalają cele w sposób ścisły w kategoriach racjonalnej produkcji, a nie wydajności wyrażającej się lepszą jakością.

– 2. Jeśli klienci nie mają żadnego wyboru, a tak jest w gospodarkach planowych, to również przedsiębiorstwa nie czują się zmuszone, aby ich produkcja przebiegała zgodnie z zasadą racjonalności. W efekcie wyniki produkcyjne osiągane w gospodarce planowej są niskiej jakości, a ponadto są one uzyskiwane przy wyższych kosztach.

– 3. Proces darwinowskiego doboru, który Joseph Schumpeter nazywał Twórczą Destrukcją, jest w gospodarkach planowych zlikwidowany. Nie ma żadnej konkurencji: nie czyni się więc żadnych prób, aby zaspokoić potrzeby klientów ponosząc przy tym możliwie najniższe koszty.

– 4. Gospodarka planowa wykazuje pozory racjonalności związane z korzyściami skali, oszczędnym gospodarowaniem zasobami przeznaczonymi na cele rozwojowe oraz podziałem funkcji itd. W ujęciu długoterminowym działania takie wpływają hamująco na produktywność i innowacyjność.

Zakończymy te rozważania odwołując się do przykładu Sił Lotniczych Stanów Zjednoczonych, które wprowadziły gospodarkę rynkową do systemu zaopatrywania się w samoloty bojowe. Zamiast koncentracji zasobów i kierowania ich na cele rozwojowe jednej tylko organizacji, Siły Lotnicze Stanów Zjednoczonych zamawiają prototypy samolotów, powiedzmy, w czterech różnych firmach. Chociaż opracowanie tych wszystkich prototypów jest rzeczą kosztowną, ostatecznie Siły Lotnicze mają do swej dyspozycji cztery wspaniałe samoloty, spośród których mogą wybierać.

Czytelnik, który pragnąłby przestudiować te zagadnienia bardziej dokładnie, powinien zapoznać się z teorią konkurencji. Stanowi ona nową zaawansowaną gałąź wiedzy ekonomicznej. (Patrz następujące hasła w części słownikowej książki: WZROST ORGANICZNY, PRODUKTYWNOŚĆ i WYDAJNOŚĆ, INTEGRACJA PIONOWA).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.