Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ROLE I KWALIFIKACJE MENEDŻERA CZ. II

Nawiązując do tych ustaleń, a także podanej wcześniej definicji zarządzania, można ogólnie przyjąć, iż treścią pracy kierowniczej, jej istotą, jest podejmowanie decyzji i spowodowanie, by założone cele były osiągnięte. Na pracę tę składają się więc dwie podstawowe czynności: wybór wariantu działania i doprowadzenie do jego realizacji. Decyzja kierownicza, która w odróżnieniu od produktów pracy innych pracowników sfery zarządzania ma charakter zlecenia, obliguje podległy zespół ludzi do określonego zachowania (wykonania zadań). W pracy tej mamy właściwie do czynienia z ciągiem decyzji. Odnoszą się one do wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Dokonywane wybory obejmują zatem zarówno cele, jak i sposoby ich osiągania, a także metody i narzędzia oddziaływania pomocne w realizacji zadań. Podejmowanie decyzji jest procesem gromadzenia, selekcji, przetwarzania i przekazywania informacji. Samą decyzję należy również uznać za swoisty rodzaj informacji. Dlatego zasadne i ważne jest dostrzeżenie oraz odgrywanie przez menedżera ról informacyjnych („odbiornik”, „nadajnik”, „rzecznik”). Kierownik, oddziałując na ludzi, a pośrednio na zasoby rzeczowe, finansowe itd., nie tylko inspiruje działania, ale i stanowi swego rodzaju czynnik integrujący. Tę rolę scalającą można również stwierdzić, badając różnorodne sfery działalności przedsiębiorstwa, a więc techniczno-produkcyjną, ekonomiczną i społeczną. Specyfika pracy kierowniczej polega m.in. na tym, iż te wszystkie, przynależne do różnych sfer zadania, kierownik traktuje głównie w aspekcie organizacyjnym, tworząc z poszczególnych składowych pewną syntezę. Kierownik nie działa rzecz jasna, w próżni, ale w określonych warunkach, a przy tym w powiązaniu z różnorodnymi podmiotami, występując również w roli negocjatora, zwłaszcza w stosunku do zarówno jednostek po stronie zasileń („wejście” do jednostki organizacyjnej), jak i odbiorców produktów („wyjście”). Dlatego bardzo ważne jest otwarcie się na otoczenie i dostrzeganie płynących z zewnątrz sygnałów.

Stwierdzenia te można traktować jako swego rodzaju podstawę ogólnego zbioru wymagań wobec kierownika, osobistych warunków, jakie musi on spełniać, czy też określeń jego modelu kwalifikacyjnego. Chodzi mianowicie o te elementy kwalifikacji, które pozwolą kierownikowi sprostać czekającym nań zadaniom, sprzyjając tym samym sprawności działania kierowniczego.

Jedna z propozycji w tym względzie obejmuje trzy rodzaje kompetencji (skills): techniczne (specjalistyczne), konceptualne i interpersonalne (rys. 3).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.