Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Od rodzaju działań do stanowiska pracy

Stanowisko pracy jest określoną pozycją w systemie organizacyjnym. W tym znaczeniu uczestniczy ono w jednej lub wielu funkcjach (zbiorze działań), które stanowią podzespoły tego systemu.

Pojęcie „funkcji” jest tu stosowane dla określenia indywidualnej roli, która łączy się ze „stanowiskiem pracy”. Niektórzy „zatrudnieniem” nazywają zbiór jednorodnych stanowisk pracy, tzn. stanowisk tej samej natury, charakteryzujących się takimi samymi zadaniami i celami.

„Stanowisko pracy” można zdefiniować jako połączenie pozycji, która jednocześnie ma wymiar geograficzny, hierarchiczny i funkcjonalny, oraz poziomu zawodowego, który określa się poziomem kompetencji, wykształcenia i wynagrodzenia. Zawiera ono zbiór działań związanych z formułowaniem i realizacją celów. Wymaga od zajmującej je osoby przydatności ogólnej, konkretnych zdolności i umiejętności oraz określonych postaw w stosunku do zasad funkcjonowania organizacji i jej więzi z otoczeniem. Stanowisko pracy jest więc systemem działań zawodowych wymagającym dwojakiego rodzaju współdziałania (interakcji):

– 1) z wyposażeniem, narzędziami pracy i formalnymi procedurami,

– 2) z innymi ludźmi (kolegami, tego samego szczebla organizacyjnego, przełożonymi, podwładnymi, partnerami handlowymi itd.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.