Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Rodzaje badań podejmowanych przez przedsiębiorstwo cz. II

Wszystkie pytania zawarte w tabeli 13 stanowią swoistą podstawę do analizy środowiska, w jakim działa i będzie działać firma. Uzyskane odpowiedzi pozwolą z mniejszą lub większą precyzją opisać zewnętrzne warunki, w jakich działa przedsiębiorstwo. Będą one jednocześnie stanowić podstawę do formułowania marketingowej strategii firmy.

Do jej konstrukcji potrzebne jest również dokonanie audytu zarządczego, będącego diagnozą wszystkich elementów struktury firmy, warunkujących osiągnięcie przez przedsiębiorstwo celów marketingowych. Badania, jakie przeprowadza się w ramach audytu zarządczego, dotyczą głównie analizy rentowności prowadzonych działań w zakresie:

– produkcji (np. kosztów technologicznych wytwarzania produktów, kosztu końcowego wykonanego produktu przy zastosowaniu rozmaitych technologii),

– gamy produktów (np. które produkty przynoszą najwyższe zyski netto?),

– ponoszonych kosztów magazynowania i spedycji towarów,

– stosowanych form płatności wobec dystrybutorów,

– wartości sezonowych wahań popytu, podaży itd.

Ponadto w ramach analizy finansowej firmy, dokonywanej w kontekście realizowanych lub zakładanych celów marketingowych przeprowadza się diagnozę jej płynności finansowej, możliwości finansowania jej działalności ze źródeł zewnętrznych itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.