Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

RENTOWNOŚĆ

Termin rentowność jest zazwyczaj używany jako synonim oprocentowania inwestycji (Ol), to znaczy dochodów uzyskanych dzięki kapitałowi zainwestowanemu w działalność gospodarczą.

Jednakże wielkość Ol traci sens jeśli zastosować ją jako kryterium rentowności firm zorientowanych w znacznym stopniu na tworzenie oprogramowania. Oprocentowanie kapitału zainwestowanego na przykład w firmy zajmujące się doradztwem w dziedzinie przetwarzania danych mówi bardzo mało o jakości tych firm. Na ich kapitał podstawowy składają się bowiem meble biurowe, komputery i być może służbowe samochody. Do oceny rentowności przedsiębiorstw świadczących usługi należy również używać innych mierników, takich jak marża zysku, to znaczy stosunek zysku do obrotów lub innych odpowiednich kryteriów.

Jednakże formułę Ol można stosować do tych przedsiębiorstw, których funkcjonowanie jest zależne od kapitału zainwestowanego w środki trwale oraz/lub zapasy niezbędne do prawadzenia działalności gospodarczej. Holistyczne podejście do zagadnień zarządzania działalnością gospodarczą uwzględnia zazwyczaj możliwość oddziaływania na wszystkie składniki, które występują w wyrażeniu opisującym Ol.

– 1. Dochody określa się po prostu jako iloczyn ceny i wielkości produkcji, zarówno w przypadku sprzedaży towarów, jak i świadczenia usług. Cena, której można zażądać, zależy od wartości postrzeganej przez klienta: umiejętność prowadzenia marketingu określa zaś wielkość sprzedaży.

– 2. Są dwa rodzaje kosztów. Pierwszy stanowią koszty stałe lub koszty produkcji. Utrzymują się one na niezmienionym poziomie bez względu na to, jak wiele lub jak mało jednostek produkcji się wytwarza lub sprzedaje. Drugi – to koszty zmienne lub jednostkowe: są one ponoszone tylko wtedy, gdy produkty są wytwarzane i sprzedawane.

– 3. Kapitał składa się ze środków trwałych, wierzytelności oraz zapasów. Rola, którą odgrywa kapitał, jest interesująca, bowiem występuje on zarówno w liczniku, jak i mianowniku formuły opisującej Ol. W liczniku pojawia się w postaci odsetek i kosztów amortyzacji. Skutki zmniejszenia kapitału są zatem znaczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.