Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Relacja pomiędzy koncepcją kontraktu psychologicznego i POS cz. II

Wyniki przytaczanych tu badań uzupełniane są przez inne prace badawcze. Rhoades i zespół stwierdzili, że wysokie postrzegane wsparcie organizacyjne jest dla pracowników sygnałem, iż w organizacji kładzie się nacisk na wypełnianie kontraktu psychologicznego. Wysokie POS owocuje wzrostem poczucia bezpieczeństwa i pewności w pracy, zmniejsza czujność pracowników i tendencję do łatwego uznawania kontraktu psychologicznego za złamany, organizacja uzyskuje swoisty kredyt zaufania w oczach pracowników. Pracownicy, którzy czuj ą wysokie wsparcie organizacyjne, maj ązatem tendencj ę do budowania w sobie przekonania, iż organizacja wywiązuje się z kontraktu psychologicznego.

Podsumowując przytoczone tu wnioski, można stwierdzić, iż pomiędzy kontraktem psychologicznym i POS istnieje swoista wzajemna relacja: wypełnianie kontraktu psychologicznego będzie pozytywnie wpływało na postrzegany poziom wsparcia organizacyjnego, natomiast wysokie POS daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa, związane z faktem, iż spodziewają się oni, że organizacja ceni sobie wywiązywanie się stron z kontraktu psychologicznego. W konsekwencji pracownicy mają tendencję do budowania w sobie postawy opartej na przekonaniu, że w przyszłości organizacja nadal będzie prowadzić z nimi uczciwą wymianę wzajemnych świadczeń, z punktu widzenia emocji oceniają oni miejsce pracy jako bezpieczne i odpowiednie do budowania długotrwałej relacji, a w warstwie behawioralnej spada tendencja do opuszczania pracodawcy, wzrasta natomiast częstotliwość zachowań związanych z wkładaniem dodatkowego wysiłku na rzecz dobra organizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.