Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Regulacja zasobów

Synonimami regulacji zasobów są podejmowanie decyzji, rozdział zasobów, strategie i polityki funkcjonalne. Termin regulacja zasobów nie jest obecnie szeroko rozpowszechniony, ponieważ stanowi on odbicie koncepcji typowych dla umysłowości nastawionej na sterowanie. Ten typ umysłowości panował we wcześniejszej, bardziej stechno- kratyzowanej epoce zarządzania działalnością gospodarczą. Sam wyraz regulacja przywołuje skojarzenia ze scentralizowanym kierowaniem. Był on w istocie jednym z ulubionych wyrażeń klasycznej szkoły biurokratycznej.

Jednakże w połączeniu z terminem zasoby, słowo regulacja zaczęło przede wszystkim oznaczać wykorzystanie zasobów do możliwie jak najbardziej efektywnego sterowania działalnością gospodarczą w kierunku zgodnym z naszymi zamierzeniami.

Pod słowem zasoby rozumiemy koszty i kapitał. Ujmując sprawę dokładniej, należy zaznaczyć, że terminy regulacja zasobów lub sterowanie działalnością gospodarczą obejmują swym znaczeniem szczegółowe decyzje dotyczące wykorzystania zasobów, na przykład:

– ustalanie cen,

– wielkość produkcji,

– inwestowanie w rozwój,

– nowe wyroby,

– kadry,

– systemy komputerowe,

– należności wekslowe,

– weksle do zapłaty,

– kapitał zamrożony w środkach trwałych,

– kapitał zamrożony w zapasach,

– komunikowanie się,

– marketing,

– inwestycje,

– organizacja,

– reklama.

Przedstawiona lista przykładów nie rości pretensji do kompletności: niektóre z elementów zachodzą na siebie. Ważnym wnioskiem, który należy zapamiętać, jest to, że regulacja zasobów oznacza cały zestaw szczegółowych decyzji. Wszystkie te decyzje wspomagają określoną misję zbiorową przedsiębiorstwa oraz ogólną strategię.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.