Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Redukcja kadr

W planowanej redukcji kadr zwykle jest pożądane przyjęcie dłuższego przedziału czasowego zwolnień, a także przynajmniej próba rozwiązania stosunku pracy w formie najbardziej dogodnej dla obu stron, tj. za obopólną zgodą. Najprostsze jest rozwiązanie stosunku służbowego w przypadku zatrudnienia na czas określony, sporo komplikacji zaś powoduje konieczność zwolnienia kierownika ze skutkiem natychmiastowym, co jest na szczęście zjawiskiem rzadkim. Częściej zdarzają się natomiast odwołania kierowników przez firmę, i to ze szczytów organizacji, na skutek ich nieudolności w trybie normalnego wypowiedzenia. Pociąga to za sobą bardzo negatywne skutki w postaci zakłócenia funkcjonowania firmy (straty czasu), a często i bezpośrednich skutków finansowych.

Nasuwa się refleksja dotycząca dość bezpośrednich związków między sposobem doboru kadry i rozwiązaniem stosunku pracy, że niedbałość i pośpiech w pozyskiwaniu kadry wiążą się na ogół z przykrymi okolicznościami i skutkami odejścia z organizacji. Trzeba zauważyć, iż nawet łagodniejsze formy zwolnień przez zakład, takie jak przejście na wcześniejszą emeryturę czy zmiana kontraktu na czasowy, a nawet na część etatu, powodują przykre następstwa dla zainteresowanych, m.in.: spadek statusu społecznego, obniżenie standardu życia, depresje, załamiania itd. Powinno się więc szczególnie dbać o tryb i sposób rozwiązania stosunku pracy, i to w interesie obu stron.

Decyzja o odejściu z firmy, będąca inicjatywą kierownika, może mieć – o czym już była mowa – również swoje uzasadnienie. Chodzi tu nie tylko o względy materialne, dogodność dojazdu itd., ale również o względy rozwojowe. Z różnych powodów obiektywnych czy też subiektywnych kierownik może nie mieć bądź nie dostrzegać możliwości swego rozwoju w firmie i zaspokojenia swoich aspiracji kierowniczych. Dzieje się tak na przykład, gdy względnie dużo osób z dobrymi kwalifikacjami oczekuje na awans na wyższe stanowiska, których jest stosunkowo mało. Zmiana pracy (firmy) jawi się wtedy jako naturalne dążenie do znalezienia stanowiska odpowiadającego własnym aspiracjom. Co więcej, może to być – choć brzmi to propagandowo – społecznie pożyteczne, a więc podyktowane chęcią rozwijania talentów dla służby publicznej. Taki model rozwoju kariery zawodowej menedżerów, łączący karierę w biznesie i w administracji państwowej, jest przyjęty we Francji i przynosi interesujące wyniki [4]. Niemniej ten ruch „od organizacji” powinien być gruntownie przemyślany przez pracownika, w sytuacji zaś przekonania o celowości takiego postępowania powinno się szukać „łagodnej” formy odejścia, nie wywołującej nagłego zerwania stosunku pracy, a więc uwzględniającej sytuację i interes partnera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.