Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Racjonalność produkcji

Urok gospodarki planowej polega na tym, że z zewnątrz prezentuje się jako racjonalna. Wydajna produkcja, małe koszty transakcyjne, sterowanie złożonymi systemami są to możliwości, które przemawiają przede wszystkim do ludzi chcących mieć władzę. Jednostkom, którym w procesie kształcenia wpojono zasady gospodarki planowej, trudno jest pojąć widoczny chaos, który panuje w gospodarce rynkowej.

Racjonalność produkcji jest ograniczona brakiem korzyści skali, o tym fakcie nie wspomina się zbyt często. Niewystępowanie korzyści skali może być spowodowane:

– 1. Kompromisami,

– 2. Brakiem elastyczności,

– 3. Manią koordynacji.

Racjonalność produkcji i możliwości szczegółowego planowania złożonych systemów stanowią istotę myślenia obowiązującego w gospodarce planowej. Pozostaje to w sprzeczności z ważnością, którą nadaje się w gospodarce rynkowej wartościom postrzeganym przez klientów oraz z darwinowską teorią wielkich systemów. Ta teoria w ujęciu Josepha Schumpetera nazywa się „twórczą destrukcją”, według niej niesprawnym systemom pozwala się zginąć, aby utorować drogę nowym i bardziej sprawnym strukturom.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.