Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Racjonalne postępowanie dotyczące redukcji obejmuje cztery kroki:

– 1) analizę sytuacji w celu określenia natury przerostów zasobów kadrowych,

– 2) określenie możliwych form zwolnień,

– 3) selekcję najlepszej z nich,

– 4) wprowadzenie programu w życie.

ODEJŚCIA Z FIRMY CZ. II

Tak jak każdym elementom funkcji personalnej, tak i zwolnieniom powinna towarzyszyć pewna strategia działania. Chodzi tu w szczególności o zmniejszenie negatywnych skutków zwolnień dla obu stron. Można to osiągnąć np. przez: dostatecznie wczesne informowanie pracowników o sytuacji firmy i konieczności redukcji, przyjęcie jasnych i adekwatnych do sytuacji kryteriów zwolnień, organizowanie szkoleń (retraining), finansowe wsparcie odchodzących. To ostatnie może objąć m.in. pomoc w formie tzw. reintegracji zawodowej, prowadzonej przez firmy doradcze. Jest to względnie nowa sfera usług w krajach zachodnich, nie polegająca tylko na znalezieniu pracy, ale na pokierowaniu dalszą karierą pracownika. Proces ten składa się przeważnie z kilku etapów, obejmujących:

– analizę bilansu zawodowego i osobistego byłego pracownika, kandydata do nowej kariery zawodowej,

– przygotowanie przez zainteresowanego długofalowego projektu swojej wizji zawodowej w przyszłości,

– opracowanie strategii realizacji planu,

– fazę poszukiwania pracy i jej znalezienia,

– dokonania bilansu współpracy z firmą doradczą [64].

We wszystkich tych etapach współuczestniczy aktywnie konsultant, którego działania polegają na wykonaniu badań testowych kandydata, zwiększeniu jego kreatywności, wspieraniu „psychicznym”, ułatwianiu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, wykształcaniu umiejętności werbalnego i pisemnego „sprzedawania siebie” itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.