Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

„QUALITY CIRCLES”

Powróćmy do zagadnienia zarządzania współuczestniczącego. Współczesny menedżer nie może ograniczać się tylko do wydawania rozporządzeń. Staje się on raczej organizatorem pracy i kooperacji zmierzającej do realizacji wspólnego dzieła. Jego zadaniem jest tworzenie w łonie każdej jednostki produkcyjnej czegoś w rodzaju „ośrodków kompetencyjnych” opartych na ochotnikach (to imperatyw) i zajmujących się badaniem możliwości usprawnień w pracy. Owe usprawnienia mogą dotyczyć warunków, organizacji i rodzaju produkcji. Po zebraniu propozycji od współpracowników menedżer musi poddać je głębokiej analizie, w wyniku której zostaną one przyjęte i oddane do realizacji bądź zmodyfikowane, czy też odrzucone jako nierealne i zbyt kosztowne. Tak prezentuje się pierwsza metoda zarządzania współuczestniczącego. Jest ona, naszym zdaniem, bardzo skuteczna.

Wynalezione w Stanach Zjednoczonych owe „quality circles” przyjęły się bardzo dobrze w Japonii i miały niemały wpływ na jakość gotowych wyrobów i na reputację znaku „made in Japan”.

Zarządzanie współuczestniczące nie ogranicza się jedynie do pracowników związanych z produkcją. Dotyczy w równym stopniu osób odpowiedzialnych za ogólne kierownictwo przedsiębiorstwa. Utworzenie „Task Force” pracującego nad zagadnieniami inter- hierarchicznymi może mieć znaczenie decydujące. Grupa ta może stać się bowiem prawdziwym „ośrodkiem myśli strategicznej”, którego zadaniem nie będzie bynajmniej podważanie autorytetu kierownictwa, lecz otwarcie perspektyw strategicznych, a więc zwiększenie zdolności operacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.