Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Przydatność i koszt stosowania wybranych technik selekcji cz. II

Celem wprowadzenia do pracy jest możliwie bezkonfliktowe włączenie pracownika do organizacji, przyjęcie i przyswojenie przez niego nowej roli. Przesłanki powodzenia tego przedsięwzięcia były już zawarte w poprzednich etapach doboru, tj. rekrutacji i selekcji, a więc wtedy, gdy realistycznie prezentowano image firmy, wymagania wobec stanowiska oraz badano aspiracje pracownika i jego właściwości. Niemniej to bezpośrednie podjęcie pracy, będące niejako fizycznym zderzeniem z realiami, może ważyć na procesie adaptacji i przesądzać o powodzeniu na zajętym stanowisku. Chodzi głównie o to, aby nowy pracownik otrzymał takie informacje, które ułatwią mu swobodne i efektywne działanie na obejmowanym stanowisku. Informacje te powinny dotyczyć trzech obszarów:

– 1) ogólnej charakterystyki firmy, tj. jej historii, tradycji, celów, struktury organizacyjnej, produktów i usług, pozycji na rynku, perspektyw itd. oraz znaczenia obejmowanego stanowiska dla organizacji,

– 2) ogólnych zasad obowiązujących w firmie, możliwych gratyfikacji, czasu pracy, urlopów, procedur itd.,

– 3) charakterystyki stanowiska oraz powiązań z innymi ogniwami organizacji i łączących się z tym zadań, uprawnień i odpowiedzialności, tj. oczekiwań wobec pracownika.

Istnieją różnorodne sposoby przekazywania tych informacji. Mogą to być m.in.: filmy i broszury o firmie, zapoznanie się z regulaminem pracy i regulaminem organizacyjnym, zaznajomienie się z ludźmi, z którymi nowy pracownik będzie współpracować itd. Rolę podmiotu dostarczającego dwa pierwsze zbiory informacji może z powodzeniem odgrywać przedstawiciel sztabu personalnego (dyrektor personalny), dane zaś dotyczące, stanowiska i oczekiwań wobec nowo zatrudnionego może przekazać bezpośredni przełożony, który powinien również zapoznać go ze współpracownikami czy utartymi zwyczajami w zespole.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.