Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Przewaga konkurencyjna

Być może najbardziej istotnym elementem strategii jest wybór sposobu współzawodnictwa. Cel strategii można wyrazić jako dążenie do osiągnięcia wyższego stopnia zaspokojenia potrzeb niż oferowany przez konkurentów. Dzięki temu można uzyskać pozycję, która umożliwia osiągnięcie zysku przewyższającego średnią w danej gałęzi przemysłu. Przykładowo można przyjąć, że cel polegający na uzyskaniu przewagi konkurencyjnej jest głęboko powiązany z wyborem rynków oraz dostosowaniem wyrobu: jednakże może on również wpływać na strukturę inwestycji. Jeżeli wybierzemy strategię, której celem jest uzyskanie przewagi kosztowej drogą wydajnej produkcji, to będzie to mieć wpływ głównie na strukturę produkcji, inwestycje oraz projekty dotyczące rozwoju związane z ekonomiką produkcji. W przypadku rynku wyrobów produkcji masowej, które nie dają zbyt wielu możliwości zróżnicowania wyrobów, pożądana przewaga konkurencyjna nie będzie taka sama jak na rynku, na którym istnieje większa swoboda zmiany wyrobu.

Problematyka organizacji działalności gospodarczej odnosi się do metod, przy użyciu których organizacja dzieli się na mniejsze jednostki w celu prowadzenia tej działalności. Prawie każde przedsiębiorstwo ma swą organizację, podstawę jej zróżnicowania stanowią wyroby, grupy wyrobów, klienci oraz rynki. Fragment strategii przedsiębiorstwa znajduje swe odbicie w podejściu do różnicowania działalności gospodarczej, które ma miejsce w pierwszym stadium rozwoju oraz ponownej integracji działalności zachodzącej w następnym stadium. Jeżeli przykładowo firma prowadzi sprzedaż samochodów marki Renault w Norwegii lub Kanadzie, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że podzieli ona ten rynek zewnętrzny na rynek samochodów osobowych oraz rynek samochodów ciężarowych. Następnie zostanie dokonana integracja działalności poprzez utworzenie krajowych przedsiębiorstw zajmujących się zbytem. Przedsiębiorstwa te będą z kolei zróżnicowane ze względu na położenie geograficzne. Następnym krokiem jest dokonanie integracji, która z jednej strony będzie dotyczyła utworzenia organizacji regionalnej, a z drugiej – organizacji związanej z określonym typem samochodów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.