Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Przekształcanie struktur organizacyjnych

Przekształcenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa może polegać na tworzeniu zespołów, którym deleguje się pewne cele i pewien zakres odpowiedzialności. Oto kilka przykładów:

Grupy częściowo niezależne (pól-autonomiczne). Pracownicy są zespołowo odpowiedzialni za produkcję. Na ogół bada się, czy osoby rozumieją się nawzajem i czy potrafią stworzyć między sobą przynajmniej minimum więzi niezbędnych do współdziałania i ponoszenia współodpowiedzialności. Grupy takie kształtują się swobodnie w oparciu o akceptację celów przekazywanych z zewnątrz. Funkcjonują one w ramach istniejących ograniczeń wyposażenia i obowiązujących zasad kierowania, ale same określają podział zadań między członków i organizują czas pracy. Mogą one nawet dysponować pewnymi własnymi budżetami. Służby funkcjonalne przedsiębiorstwa (do spraw organizacji i metod, utrzymania ruchu, kontroli) stają się w tym przypadku służbami doradczymi, do których grupy się odwołują, jeśli odczuwają taką potrzebę.

Tymczasowe grupy robocze lub grupy zadaniowe (task-forces). Są to struktury organizowane na czas określony dla wypełnienia ściśle określonej misji. Złożone są one z pracowników pochodzących z różnych części przedsiębiorstwa, oddelegowanych w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Zakres swobody działania tych grup może być bardzo duży. Skład zależy od potrzeb technicznych i organizacyjnych projektu powierzonego do realizacji. Uczestnictwo pracowników w tego rodzaju grupach daje im możliwość otwarcia się na różne rodzaje działalności, pozwala wzbogacić ich kompetencje, poznać nowe metody działania lub technologie. Dla przedsiębiorstwa są one źródłem elastyczności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.