Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Przedsiębiorca i kapitalista

Już w końcu dziewiętnastego wieku coraz bardziej powszechne stało się przekonanie, że należy dokonać rozróżnienia między przedsiębiorcą i kapitalistą. Nowe metody finansowania korporacji przyczyniły się do gwałtownego wzrostu liczby firm, w których kapitaliści nie byli przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy nie byli kapitalistami. Właściciel i kierownik w jednej osobie był typem dominującym, ale zaczynało być coraz bardziej oczywiste, że nie istnieje żadna samoistna zależność między tymi dwiema sferami działalności. To narastające przekonanie zaczęło znajdować odbicie w pracach ekonomistów, którzy starali się poświęcać więcej uwagi odróżnieniu przedsiębiorcy od kapitalisty. Wprowadzenie tego rozróżnienia wiązało się z pewnymi trudnościami natury teoretycznej, bowiem kapitalista jest tym, który podejmuje ryzyko, natomiast przedsiębiorca tego ryzyka nie ponosi. Z tego powodu opracowywane teorie nie były zbyt dokładne w swych sformułowaniach, mimo iż Francis A. Walker w Ameryce, Marshall w Anglii, a Mangold i inni w Niemczech skłaniali się coraz bardziej do podkreślenia znaczenia przedsiębiorczości.

Zasobami można administrować lub koordynować ich wykorzystanie: można też użyć ich, aby tworzyć coś nowego. Te dwa aspekty wykorzystania zasobów silnie podkreślał Joseph A. Schumpeter0. Działał on w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Jego prace wywarły znaczny wpływ na późniejsze badania teoretyczne, mimo iż w tym okresie w działalności gospodarczej prowadzonej na dużą skalę przeważały tendencje do stosowania podejścia technokratycznego, to znaczy administrowania status quo. Schumpeter wprowadził istotne rozróżnienie między adaptacyjnym podejściem do wykorzystania zasobów a mającym cechy twórcze zachowaniem się w danych okolicznościach. W swej książce Kapitalizm, Socjalizm i Demokracja Schumpeter wprowadził pojęcie twórczej destrukcji. Schumpeter używał tego terminu, aby opisać zmienność bądź dynamikę procesów ekonomicznych. Przywiązanie do istniejących pojęć i struktur ogranicza możliwości zaakceptowania nowych koncepcji. Schumpeter dołożył zatem wszelkich starań, aby podkreślić znaczenie zmienności jako elementu, który jest niezbędny do odniesienia sukcesu w przemyśle lub w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.