Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Program informacyjny przygotowany dla odbiorców

Program przygotowany dla przedstawicieli rządu i administracji państwowej podkreślał, że szeroki wachlarz różnych instrumentów finansowych jest konsekwencją rozwoju rynku finansowego w Polsce i jego upodabniania się do rynków światowych, a KWIT-y mogą stanowić narzędzie, które może działać antyinflacyjnie. Dlatego też zachęcano stronę rządową do wspierania działań zmierzających do emisji tych produktów. Z kolei pakiet informacyjny przygotowany dla inwestorów zawierał trzy komunikaty:

– weksle komercyjne są instrumentem finansowym o uznanej renomie na światowych rynkach kapitałowych,

– KWIT-y stanowią inwestycję o niewielkim stopniu ryzyka i umożliwiają uzyskanie konkurencyjnych przychodów,

– KWIT stanowi naturalne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego poprzez dyferencjację portfela inwestycyjnego.

Program informacyjny przygotowany dla przedstawicieli mediów przybrał formę kilku nieformalnych spotkań prasowych, na które zaproszono wybranych dziennikarzy reprezentujących największe pisma o tematyce gospodarczo-finansowej. Kryterium doboru mediów było następujące:

– czołowy tygodnik finansowy – „Gazeta Bankowa”,

– główny dziennik krajowy – „Gazeta Wyborcza”,

– główny dziennik o tematyce finansowej – „Rzeczpospolita”,

– ogólnopolski dziennik poświęcony sprawom finansów – „Nowa Europa”.

W rezultacie tych nieformalnych spotkań we wszystkich wymienionych gazetach ukazały się, w tygodniu poprzedzającym wprowadzenie na rynek pierwszych KWIT-ów, artykuły prezentujące zasady emisji i charakterystykę nowego produktu. Jednocześnie spotkania te pozwoliły agencji B-M przygotować ostateczne materiały dla prasy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.