Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Produktywność w swej najprostszej postaci może być zdefiniowana jako liczba jednostek produkcji na jednostkę czynnika produkcji. Pomiar produktywności w osobogodzinach nie zapewnia jednak możliwości uwzględnienia innych zasobów, takich jak materiały czy kapitał. W rzeczy samej pojęcie produktywności jest dużo bardziej skomplikowane i mające więcej aspektów niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.

Jednakże na bardzej podstawowym poziomie rozważań istnieje duża rozbieżność opinii co do definicji i pomiaru zarówno wyniku produkcyjnego (wyjście), jak i czynników produkcji (wejście).

Produktywność liczona w osobogodzinach w sposób maksymalnie uproszczony określa, jak wiele pracy wykonują robotnicy w jednostce czasu. Posługiwanie się tym pojęciem spowodowało, że zamierzenia, których celem był wzrost produktywności często prowadziły wyłącznie do przyśpieszenia tempa pracy, nie biorąc pod uwagę struktury kapitału lub jakichkolwiek innych czynników.

Produktywność całkowita jest wielkością, która bierze pod uwagę wszelkie zasoby użyte do produkcji: kapitał, robociznę i materiały. Aby można było porównywać te tak różne zasoby, nakład każdego z nich musi być wyrażony w pieniądzach lub przy użyciu wspólnego standardowego miernika. Rzecz jasna, że robocizna jest ważnym elementem produktywności rozumianej w tym szerszym sensie. Najistotniejsze znaczenie pojęcia produktywność całkowita wiąże sie jednak z połączeniem dwu zjawisk: wykorzystania zasobów w obrębie przedsiębiorstwa oraz ustalenia przez rynek wartości na rzeczy, które są produkowane. Pojęcie to obejmuje zatem zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną produktywność, to znaczy dotyczy ono zarówno wykorzystania dostępnych zasobów, jak i tworzenia wartości – w określonej postaci – istotnej dla nabywców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.