Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Pracownik i pełniona przez niego rola

Z analizy literatury przedmiotu wynika, że na poziom zaangażowania, definiowanego jako rodzaj postawy pracownika w stosunku do pełnionej roli lub też organizacji, w której pracuje, można wpływać w dwojaki sposób. Pierwszym jest zestaw zachowań kadry kierowniczej, czyli osób pełniących role bezpośrednich przełożonych, a także najwyższej kadry menedżerskiej. Prezentowanie zachowań sprzyjających zaangażowaniu wymaga określonych umiejętności od osób sprawujących funkcje menedżerskie. W organizacjach grupa menedżerów jest zazwyczaj liczna. Cechuje się ona dużym zróżnicowaniem umiejętności pomiędzy poszczególnymi kierownikami. Wykreowanie odpowiedniego, z punktu widzenia organizacji, poziomu umiejętności niezbędnych do podejmowania zachowań sprzyjających zaangażowaniu, może być czasochłonne. Dlatego poza promowaniem tego typu zachowań, należy korzystać z możliwości wpływania na poziom zaangażowania za pomocą czynników strukturalnych. Projektowanie właściwych stanowisk pracy, budowa sprawiedliwych zasad postępowania – opisanych w procedurach, a także tworzenie ocenianych – jako sprawiedliwe – systemów wynagradzania, pozwala na wspierania poziomu zaangażowania pracowników od strony organizacji pracy. We właściwie zorganizowanej firmie, kadra menedżerska może się skupić na kreowaniu pożądanego poziomu zaangażowania wśród pracowników, bez konieczności chronienia podwładnych przed źle działającą organizacją.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.